Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP
09.08.2010, 10:08, Stáří: 6 r.

Projekt Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů získá finanční podporu

Autor: Radek Palaščák

Dne 12. července bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydáno „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ projektu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, které zakládá oficiální podporu výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých technologií a materiálů na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt byl schválen v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace s celkovou dotací ve výši 544 815 080 Kč, přičemž 463 092 818 Kč bude hrazeno z prostředků EU a 81 722 262 Kč z rozpočtu ČR.

 

Primárním cílem projektu je intenzivní prosazování uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Projekt tvoří mezičlánek mezi výzkumnými aktivitami probíhajícími dominantně na Univerzitě Palackého v Olomouci a podnikatelskými subjekty v oblastech nanotechnologií, optických technologií, analytických procesů a instrumentace a vývoje biologicky aktivních sloučenin.

Šest výzkumných skupin bude výsledky své vědecké práce směřovat do celé řady ekologických, medicínských a průmyslových aplikací. Za všechny lze zmínit například moderní technologie čištění vod s využitím nanočástic železa, antibakteriální úpravy povrchů pomocí nanočástic stříbra nebo unikátní optické technologie využívané při detekci vysokoenergetického kosmického záření. V rámci řešení projektu budou vyvíjeny a testovány také nové látky s vysokou protinádorovou aktivitou a magnetické materiály použitelné v medicíně jako kontrastní látky nebo nosiče léčiv.

Z dotace projektu budou pořízena některá unikátní zařízení jako např. transmisní elektronový mikroskop s vysokým rozlišením s možností práce za nízkých teplot, který umožní studium velikosti, morfologie a struktury biomakromolekul i nanomateriálů.


Další informace podá:

Doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

tel.: 585 634 947

e-mail: radek.zboril@upol.cz
Aktuální zpravodajství a publicistiku z Univerzity Palackého najdete na stránkách Žurnálu Online.

Stránka aktualizována: 01. 04. 2011, Daniel Agnew