Ceny děkana

Cena děkana Přírodovědecké fakulty UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje každoročně začátkem podzimu, v souladu s vnitřní normou PřF-B-19/07, soutěž o Cenu děkana pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor.

Cena děkana autorům rozvíjejícím vědní obor
Cenu mohou získat autoři a autorské kolektivy učebních a populárně-vědeckých textů, monografií a vědeckých publikací z řad zaměstnanců a studentů fakulty, kterým v kalendářním roce udílení ceny nebo v roce předchozím byl publikován:

 • učební text nebo populárně-vědecký text mimořádného významu,
 • monografie mimořádného významu, nebo přehledová vědecká publikace splňující kritéria pro původní vědeckou publikaci
 • původní (nikoli přehledová) vědecká publikace v odborném časopise s IF, který  se v daném subject class dle Web Of Science nachází v percentilu 90 procent a výše

Cena může být udělena za publikaci, u které je hlavním nebo korespondujícím autorem pracovník PřF UP, a to těm členům autorského kolektivu, kteří v afiliaci uvedli PřF UP jako svoje hlavní pracoviště.

Cena děkana může být udělena zaměstnancům fakulty s úvazkem alespoň 0,5 a studentům prezenční formy studia na fakultě, kteří v daném kalendářním roce vyhověli některé z podmínek zadání Cen děkana, nebo této podmínce vyhověli v předchozím kalendářním roce a za tuto splněnou podmínku Cenu děkana ještě neobdrželi.

O udělení Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací může požádat každý zaměstnanec či student PřF UP, a to tak, že prostřednictvím vedoucího pracoviště zašle emailem přihlášku (ve formátu doc) a nominovanou publikaci (ve formátu PDF). Vyplněné a podepsané přihlášky je třeba zaslat vnitřní poštou na oddělení VaV (barbora.krudencova@upol.cz; kancelář 6.012). V přihlášce je nutné specifikovat rozdělení ceny mezi spoluautory, kteří svým podpisem na přihlášce potvrdí souhlas s dělením ceny. Přihlášku naleznete zde.

Splnění požadavků pro udělení cen posuzuje komise složená z proděkanů, která také navrhuje udělení a výši cen. Oceněný převzetím ceny vyjadřuje souhlas s uveřejněním svého jména na seznamu oceněných na webu PřF UP.

 

Cena děkana akademickým pracovníkům PřF UP
Toto ocenění uděluje děkan zaměstnancům za vynikající pedagogickou činnost, a to standardně pěti pracovníkůmjednomu z každého z pěti oborů na PřF UP.

 • Cenu děkana může obdržet pouze zaměstnanec PřF UP, který v minulém akademickém roce učil v průměru minimálně dvě vyučovací hodiny kontaktní výuky týdně.
 • Pro svého oblíbeného pedagoga mohou hlasovat studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských a studenti navazujících magisterských oborů. Každý student má možnost volby až tří pedagogů, přičemž první vybraný pedagog obdrží hlas s váhovým faktorem o hodnotě 1,0, druhý vybraný o hodnotě 0,7 a třetí vybraný o hodnotě 0,5.
 • Hlasování probíhá anonymní formou. Podrobný návod k hlasování je před vyhlášením soutěže zveřejněn na stránkách PřF UP.
 • Cenu obdrží pedagog, který získá největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů mohou být v každém z výše uvedených oborů uděleny ceny dvě.

Ceny děkana v roce 2019

Obor Matematika a informatika

RNDr. Jozef Pócs, Ph.D., katedra algebry a geometrie

 • Halaš, R., Mesiar, R., Pócs, J.:(2019) On generating sets of the clone of aggregation functions on finite lattices. Information Sciences, vol. 476, 38-4

Mgr. Zbyněk Kurač, katedra algebry a geometrie

 • Kurač, Z.: (2019) Transfer-stable means on finite chains. Fuzzy Sets and Systems vol. 372, 111-123

doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D., katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

 • Filzmose P., Hron K., Templ M.: Applied Compositional Data Analysis. Springer Series in Statistic. Springer, ISBN: 978-3319964201

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc., Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D., katedra informatiky

 • Belohlavek R., Trnečková M.: (2019) The Discrete Basis Problem and Asso Algorithm for Fuzzy Attributes. IEEE Transactions of Fuzzy Systems, vol. 27, No. 7, 1417-1427

RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc., katedra informatiky

 • Masopust T., Xiang Yin: (2019) Complexity of detectability, opacity and A-diagnosability for modular discrete event systems. Automatica, 101, 290-295

doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D., Mgr. Petr Krajča, Ph.D., katedra informatiky

 • Konečný J., Krajča P.: On attribute reduction in concept lattices: The polynomial time discernibility matrix-based method becomes the CR-method. Information Sciences 491: 48-62

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc., doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D., katedra informatiky

 • Bělohlávek R., Konečný J.: (2019) A reduction theorem to compute fixpoints of fuzzy closure operators. Fuzzy Sets and Systems, 369: 132-144

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D., katedra informatiky

 • Bartl E., Konečný J.: (2019) L-Concept lattices with positive and negative attributes: Modeling uncertainty and reduction of size. Information Sciences, 472: 163-179

Obor Fyzika

Mgr. Michal Mičuda, Ph.D., Mgr. Robert Stárek, Mgr. Jan Provazník,  Bc. Olga Leskovjanová, doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., katedra optiky

 • Mičuda M., Stárek R., Provazník J., Leskovjanová O., Mišta L.: (2019) Verifying genuine multipartite entanglement of the whole from its separable parts. Optica, 6, 896-901

Mgr. Lukáš Lachman, Mgr. Ivo Straka, Ph.D., Mgr. Josef Hloušek, RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D., prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D., katedra optiky

 • Lachman L., Straka L., Hloušek J., Ježek M., Filip R.: (2019) Faithful Hierarchy of Genuine n-Photon Quantum Non-Gaussian Light. Physical Review Letters, 123, 043601

Mgr. Josef Hloušek, Mgr. Michal Dudka, Mgr. Ivo Straka, Ph.D., RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D., katedra optiky

 • Hloušek J., Dudka M., Straka I., Ježek M.: (2019) Accurate Detection of Arbitrary Photon Statistics. Physical Review Letters, 123, 153604

prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D., katedra optiky

 • Hradil Z., Řeháček J., Sánchez-SOTO L., Berthold-Georg Englert: (2019) Quantum Fisher Information with coherence, Vol. 6, No. 11, Optica 1437

Obor Chemie

RNDr. Adam Přibylka, Ph.D., RNDr. Eva Schütznerová, Ph.D., katedra organické chemie

 • Přibylka A., Krchňák V., Schütznerová E.: (2019) Environmentally friendly SPPS I. Application of NaOH in 2-MeTHF/methanol for Fmoc removal. Green Chemistry, 21, 775-779

Mgr. Kamil Kotrle, doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D., katedra anorganické chemie

 • Kotrle K., Herchel R.: (2019) Are Inorganic Single-Molecule Magnets a Possibility? A Theoretical Insight into Dysprosium Double-Deckers with Inorganic Ring Systems. Inorganic Chemistry, 58, 14046-14057

Mgr. Monika Tomanová, Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D., doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D., katedra organické chemie

 • Tomanová M., Jedinák L.,Cankař P.: (2019) Reductive Dehalogenation and dehalogenative sulfonation of phenols and heteroaromatics with sodium sulfite in an aqueous medium. Green Chemistry, 21, 2621-2628

Obor biologie a ekologie

Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D., doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., katedra zoologie

 • Harmáčková L., Remešová E., Remeš V.: (2019) Specialization and niche overlap across spatial scales: Revealing ecological factors shaping species richness and coexistence in Australian songbirds. Journal of Animal Ecology. 88: 1766 - 1776

doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D., katedra zoologie

 • Kundrata R., Blank S.M., Prosvirov A.S., Šormová E., Gimmel M.L., Vondráček D., Kramp K.: (2019) One less mystery in Coleoptera systematics: the position of Cydistinae (Elateriformia incertae sedis) resolved by multigene phylogenetic analysis. Zoological Journal of the Linnean Society, 187: 1259–1277

prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D., katedra ekologie a životního prostředí

 • Tkadlec E., Václavík T., Široký P.: (2019) Rodent Host Abundance and Climate Variability as Predictors of Tickborne Disease Risk 1 Year in Advance. Emerging infectious Disease 25(9): 1738-1741

doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph. D., prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie

 • Kundrata R., Bocák L.: (2019) Molecular phylogeny reveals the gradual evolutionary transition to soft-bodiedness in click-beetles and identifies Sub-Saharan Africa as a cradle of diversity for Drilini (Coleoptera: Elateridae). Zoological Journal of the Linnean Society, 187: 413–452

Mgr. Dominik Kusý, Mgr. Michal Motyka, prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie

 • Kusý D., Motyka M., Boček M., Mašek M., Bocák L.: Phylogenomic analysis resolves the relationships among net-winged beetles (Coleoptera: Lycidae)and reveals the parallel evolution of morphological traits. Systematic Entomology 44, 911-925 (2019)

prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie

 • Boček M., Bocák L.: (2019) The origins and dispersal history of the trichaline net-winged beetles in Southeast Asia, Wallacea, New Guinea and Australia. Zoological Journal of the Linnean Society, 185(4): 1079-1094

Obor Vědy o Zemi

Mgr. Pavel Klapka, Ph.D., katedra geografie

 • Klapka P.: (2019) Regiony a regionální taxonomie: koncepty, přístupy, aplikace. VUP, 458 s., ISBN: 978-80-244-5448-1

LRR a Centrum regionu Haná

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D., Pharm. Dr. Jitka Široká, Ph.D., Bc. Miroslav Peřina, doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc.,DSc.

 • Jorda R., Havlicek L., Sturc A, Tuskova D., Daumova L., Alam M, Skerlova J., Nekardova M., Peřina M., Pospíšil T., Siroka J., Urbánek L., Pachl P., Rezacova P., Strnad M., Klener P., Kryštof V.: (2019) 3,5,7-Substituted pyrazolo[4,3-d]pyrimidine Inhibitors of Cyclin-Dependent Kinases and Their Evaluation in lymphoma Models. Journal of Medidical Chemistry, 62, 9, 4606-4623

Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Asta Žukauskaite, Dr.,Ph.D.

 • Pěnčík A., Casanova-Sáez R., Pilařová V., Žukauskaitė A., Pinto R., Micol J.L., Ljung K., Novák O.: (2018) Ultra-rapid auxin metabolite profiling for high-throughput mutant screening in Arabidopsis. Journal of Experimental Botany, 69(10): 2569-2579

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Asta Žukauskaite, Dr.,Ph.D.

 • Milišiūnaitė V., Arbačiauskienė E., Řezníčková E., Jorda R, Malínková V., Žukauskaitė A., Holzer W., Šačkus A., Kryštof V.: (2018) Synthesis and anti-mitotic activity of 2,4- or 2,6-disubstituted- and 2,4,6-trisubstituted-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridines. European Journal of Medicinal Chemistry, 150, 908-919

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D.

 • Jorda R., Lopes S.M.M., Řezníčková E., Ajani H., Pereira A.V., Gomes C.S.B., Pinho e Melo T.M.V.D.: (2019) Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-fused steroids and their in vitro biological evaluation in prostate cancer. European Journal of Medicinal Chemistry, 178:168-176

prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc., Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.

 • Rárová L., Ncube B., Van Staden J., Fürst R., Strnad M., Grúz J.: (2019) Identification of Narciclasine as an in Vitro Anti-Inflammatory Component of Cyrtanthus contractus by Correlation-Based Metabolomics. Journal of Natural Products, 82(5): 1372-1376

doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., Pharm. Dr. Jitka Široká, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

 • Šimura J., Antoniadi I., Široká J., Tarkowská D., Strnad M., Ljung K., Novák O.: (2018) Plant Hormonomics: Multiple Phytohormone Profiling by Targeted Metabolomics. Plant Physiology, 177(2): 476-489

Iva Pavlović, Ph.D., doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.

 • Pavlović I., Mlinarić S., Tarkowská D., Oklešťková J., Novák O., Lepeduš H., Vujčić Bok V., Radić Brkanac S., Strnad M., Salopek-Sondi B.: (2019) Early Brassica Crops Responses to Salinity Stress: A Comparative Analysis Between Chinese Cabbage, White Cabbage, and Kale. Frontiers in Plant Sciences,10: article n. 450

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Denisa Hendrychová, Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

 • Jorda R., Hendrychová D., Voller J., Řezníčková E., Gucký T., Kryštof V.: (2018) How Selective Are Pharmacological Inhibitors of Cell Cycle-Regulating Cyclin-Dependent Kinases? Journal of Medicinal Chemistry, 61: 9105-9120

Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., Mgr. Radek Jorda, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Mgr. Veronika Kováčová, Ph.D.

 • Řezníčková E., Gucký T., Kováčová V., Ajani H., Jorda R., Kryštof V.: (2019) Activity of 2,6,9-trisubstituted purines as potent PDGFRα kinase inhibitors with antileukemic activity. European Journal of Medicinal Chemistry, 182, art. no. 111663

prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc., doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Mgr. Petra Čechová, Ph.D., LRR, Děkanát, RCPTM

 • Michalak K., Rárová L., Kubala M., Čechová P., Strnad M., Wicha J.: (2019) Synthesis and evaluation of cytotoxic and Na+/K+-ATP-ase inhibitory activity of celected 5α-Oleandrigenin Derivatives.  European Journal of Medicinal Chemistry, 180: 417-429

Mgr. Radek Jorda, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., Ing. Mgr. Václav Bazgier, Ph.D., doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., LRR, RCPTM, KFC

 • Jorda R., Řezníčková E., Kiełczewska U., Maj J., Morzyck J.W., Siergiejczy L., Bazgier V., Berka K., Rárová L., Wojtkielewicz A.: (2019) Synthesis of novel galeterone derivatives and evaluation of their in vitro activity against prostate cancer cell lines. European Journal of Medicinal Chemistr,y 179: 483-492

Mgr. Martin Hönig, Ph.D., doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D., Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D., Mgr. Jiří Grúz, Ph.D., Mgr. Alena Kadlecová, Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc., prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc.,

 • Hönig M., Plíhalová L., Spíchal L., Grúz J., Kadlecová A., Voller J., Rajnochová Svobodová A., Vostálová J., Ulrichová J., Doležal K., Strnad M.: (2018) New cytokinin derivatives possess UVA and UVB photoprotective effect on human skin cells and prevent oxidative stress. European Journal of Medicinal Chemistry, 150: 946-957

RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D., Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D., Mgr. Radek Jorda, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Ing. Mgr. Václav Bazgier, Ph.D., doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., LRR, RCPTM, KFC

 • Gucký T., Řezníčková E., Radošová-Muchová T., Jorda R., Klejová Z., Malinková V., Berka K., Bazgier V., Ajani H., Lepšík M., Divoký V., Kryštof V.: (2018) Discovery of N2-(4-Amino-cyclohexyl)-9-cyclopentyl-N6-(4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl)-9H-purine-2,6-diamine as a Potent FLT3 Kinase Inhibitor for Acute Myeloid Leukemia with FLT3 Mutations. Journal of Medicinal Chemistry, 61(9): 3855–3869

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2019

Obor Matematika a Informatika

RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.

Mgr. Jan Tříska, Ph.D.

Obor Fyzika

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Obor Chemie

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

Obor Biologie

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.

Obor Vědy o Zemi

RNDr. Martin Jurek, Ph.D.

Celkové výsledky

Ceny děkana v roce 2018

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2018

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., katedra algebry a geometrie

 • R. Halaš, R. Mesiar, J. Pocs: On linear approximations of Sugeno Integrals on Bounded Distributive Lattices, IEEE Transactions on fuzzy systems 26 (5), 3177, 2018

Mgr. Martin Trnečka, Ph.D., katedra informatiky

 • Bělohlávek R., Outrata J., Trnečka M.: Toward quality assessment of Boolean matrix factorizations, Information Sciences 459, 71 - 85, 2018

Ing. Petr Obšil, katedra optiky

 • P. Obšil, L. Lachman, T. Pham, A. Lešundák, V. Hucl, M. Čížek, J. Hrabina, O. Číp, L. Slodička, and R. Filip: Nonclassical Light from Large Ensembles of Trapped Ions, Phys. Rev. Lett. 120, 253602, 2018

Mgr. Martin Paúr, katedra optiky

 • M. Paúr, B. Stoklasa, J. Grover, A. Krzic, L.L. Sánchez-Soto, Z. Hradil, J. Řeháček: Tempering Rayleigh's curse with PSF shaping, Optica 5, 1177-1180, 2018

prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D., katedra zoologie a ornitologická laboratoř

 • Kusy, D., Motyka, M., Andujar, C., Bocek, M., Masek, M., Sklenarova, K., Kokas, F; Bocakova, M; Vogler, AP; Bocak, L.: Genome sequencing of Rhinorhipus Lawrence exposes an early branch of the Coleoptera, Frontiers in Zoology 15, 2018

Ing. Marek Bednář, Ph.D., katedra ekologie a životního prostředí

 • Bednář M, Šarapatka B.: Relationships between physical-geographical factors and soil degradation on agricultural land, Environmental Research 164, 660 - 668, 2018

prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D., CRH

 • Ilík P, Špundová M, Šicner M, Melkovičová H, Kučerová Z, Krchňák P, Fürst T, Večeřová K, Panzarová K, Benediktyová Z, Trtílek M: Estimating heat tolerance of plants by ion leakage: A new method based on gradual heating, New Phytol 218, 1278-1287, 2018

Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D., CRH

 • Janečková H, Husičková A, Ferretti U, Prčina M, Pilařová E, Plačková L, Pospíšil P, Doležal K, Špundová M: The interplay between cytokinins and light during senescence in detached Arabidopsis leaves, Plant Cell Environ 41, 1870-1885, 2018

Mgr. Kateřina Holá, RCPTM

 • K. Hola, M. Sudolska, S. Kalytchuk, D. Nachtigallova, A.L. Rogach, M. Otyepka, R. Zboril*: Graphitic Nitrogen Triggers Red Fluorescence in Carbon Dots, ACS Nano, 11(12), 12402-12410, 2017

Mgr. Jan Kolařík, RCPTM

 • Kolarik, J; Prucek, R**; Tucek, J; Filip, J; Sharma, VK; Zboril, R*: lmpact of inorganic ions and natural organic matter on arsenates removal by ferrate(VI): Understanding a complex effect of phosphates ions, Water Research, 141, 357365, 2018

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2018

RNDr. František Pluháček, Ph.D., katedra optiky

Mgr. Lenka Dušková, Ph.D., katedra rozvojových a environmentálních studií

Ceny děkana v roce 2017

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2017

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., katedra algebry a geometrie

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., katedra informatiky

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., katedra optiky

doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D., katedra optiky

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D. RCPTM

Mgr. Ondřej Novák, Ph.D., laboratoř růstových regulátorů

Mgr. Jiří Pánek, Ph.D., katedra rozvojových studií

Ing. Štěpán Kment, Ph.D., RCPTM

doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D., RCPTM

Mgr. Piotr Błoński, Ph.D., RCPTM

 

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2017

RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., katedra geoinformatiky                

prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc., katedra algebry a geometrie

Ceny děkana v roce 2016

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2016

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., vedoucí katedry algebry a geometrie

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., katedra informatiky

Manoj Bhanudas Gawande, PhD., MSc., RCPTM

prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., generální ředitel RCPTM

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D., katedra analytické chemie, RCPTM

doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D., Laboratoř růstových regulátorů, CRH

RNDr. Roman Kouřil, Ph.D., CRH

prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D., vedoucí katedry organické chemie

doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D., RCPTM

prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., vedoucí katedry anorganické chemie, RCPTM

 

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2016

RNDr. Ivo Vyšín, CSc., katedra optiky

RNDr. Martin Jurek, Ph.D., katedra geografie

 

Žurnál UP: Děkan ocenil excelentní vědecké publikace i výborné pedagogy

Ceny děkana v roce 2015

Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací 2015

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr., vedoucí katedry algebry a geometrie

prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, CSc., DSc., vedoucí katedry matematické analýzy a aplikací matematiky

Mgr. Manoj Bhanudas Gawande, Ph.D., RCPTM

prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D., ředitel RCPTM

Ing.Veronika Urbanová, Ph.D., RCPTM

doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D., RCPTM

Georgios Komis, Ph.D., Centrum regionu Haná

prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc., Centrum regionu Haná

doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D., katedra zoologie a ornitologická laboratoř

doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., vedoucí katedry geografie

 

Ceny děkana za pedagogickou činnost 2015

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D., katedra zoologie a ornitologická laboratoř

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., katedra algebry a geometrie