Prodloužení termínu pro podávání žádostí o uznání předmětů

Pondělí 2. listopad 2020, 10:00

Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, odevzdávejte na studijním oddělení do konce prosince. Po dobu uzavření budovy pro studenty zasílejte poštou, popř. vhoďte u vchodu do hlavní budovy fakulty do biblioboxu (předání vhozených dokumentů studijnímu oddělení je zajištěno).

 

Zpět