Obhajoby disertačních prací

středa 3. leden 2018, 8:20

Děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci oznamuje konání obhajoby disertační práce:

Disertační práce je spolu s oponentskými posudky k dispozici v IS STAG.