Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

pondělí 18. prosinec 2017, 9:21

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení Milan GERNÁT, osobní číslo R150747, si  může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-141040/3907-2017, uloženou na studijním oddělení PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc. Uvedenou zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil fakultě jako adresu pro doručování. Rozhodnutí vyvěšeno dne 18. 12. 2017, rozhodnutí bude sňato 18. 1. 2018.