Chemik Pavel Štarha získal prestižní Cenu Alfreda Badera

Pavel Štarha (vpravo) při převzetí ceny.
Foto: Pavel Kočovský
pondělí 13. listopad 2017, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Prestižní Cenu Alfreda Badera pro mladé české bioorganické a bioanorganické chemiky, kterou každoročně uděluje Česká společnost chemická, letos získal Pavel Štarha z katedry anorganické chemie na přírodovědecké fakultě. Spolu s kolegy z výzkumného týmu profesora Zdeňka Trávníčka se věnuje zejména studiu komplexů vybraných přechodných kovů a jejich případnému využití v protinádorové terapii.

Prestižní tuzemské ocenění pro chemiky do 35 let mladý vědec získal za dosavadní práci na poli bioanorganické chemie. Převzal je počátkem listopadu na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii – Liblice 2017, kde pronesl i plenární přednášku.

„Cenu chápu jako ocenění nejen mé práce, ale především jako ocenění výsledků celého výzkumného týmu pod vedením profesora Trávníčka. Po pocitu radosti se ihned dostavila i velká zodpovědnost - jsem si vědom toho, že nesmím usnout na vavřínech, a že je nutné na ocenění pohlížet i jako na závazek do dalšího profesního života,“ uvedl Štarha, který například loni získal Cenu děkana za prestižní vědecké publikace.

S dalšími členy výzkumné skupiny se věnuje vývoji biologicky aktivních látek. Jedná se o komplexy vybraných přechodných kovů obsahující prvky, jako je například platina, ruthenium, tantal a další, a jejich možné využití v protinádorové terapii. „Na tyto komplexy pohlížíme jako na potenciální chemoterapeutika. Je ovšem nutné jedním dechem dodat, že se primárně věnujeme základnímu výzkumu, od nějž ke klinickému využití ještě vede dlouhá cesta,“ doplnil Štarha.

Cena je udělována z podnětu a finančního altruizmu Alfreda Badera, který se stal jedním z nejúspěšnějších a nejznámějším chemiků na obchodním poli, neboť je zakladatelem celosvětově známé společnosti Aldrich co.