Členové Vědecko-pedagogické rady oborů zvolili své předsedy

Foto: Pixabay
pátek 8. červen 2018, 13:23 – Text: Šárka Chovancová

Vědecká rada přírodovědecké fakulty na svém dubnovém zasedání projednala návrhy na nové členy Vědecko-pedagogické rady oborů (VPRO), kteří byli poté jmenováni děkanem přírodovědecké fakulty Martinem Kubalou.

Členové VPRO si pak zvolili své předsedy. Stali se jimi za fyziku Miroslav Mašláň, za matematiku a informatiku Michal Krupka, za biologii a ekologii Bořivoj Šarapatka, za chemii Pavel Banáš a za vědy o Zemi Vilém Pechanec. Předsedové byli do funkce jmenováni děkanem Martinem Kubalou během května.

„Existence VPRO je daná našim statutem. Myslím si, že je to odborně asi nejkvalifikovanější kolektivní těleso, které je schopné se kriticky vyjadřovat například k návrhům akreditačních materiálů. Tam vidím jejich důležitou úlohu. Oborově specifická jsou doktorská studia. Byl bych proto rád, aby oborové rady nějakým způsobem specifikovaly požadavky na doktorandy pro každý obor," uvedl ke jmenování členů VPRO děkan Martin Kubala. Jak dále dodal, dokáže si představit jejich poradní úlohu například při stanovení standardů habilitačních a profesorských řízení, prostě všech záležitostí, které jsou oborově specifické.