Děkan Ivo Frébort chce pokračovat v budování výzkumně založené fakulty

Kandidát na děkana Ivo Frébort (vpravo) představil svůj volební program.
Foto: Martina Šaradínová
pátek 1. prosinec 2017, 9:03 – Text: Martina Šaradínová

Výzkumně založená přírodovědecká fakulta. Právě tuto pozici fakulty by v příštích čtyřech letech rád upevnil současný děkan Ivo Frébort, který je jediný kandidát pro nadcházející děkanské volby. Ve čtvrtek představil v Pevnosti poznání svůj volební program i případný proděkanský tým. Volby se uskuteční 13. prosince.

Prezentaci založil kandidát na děkana na osmi prioritách. Na prvním místě uvedl podporu kvalitního studia a vzdělávání, což bude do značné míry souviset s plánovanými institucionálními akreditacemi. „Chtěl bych se zaměřit zejména na učitelství pro střední školy, protože v této oblasti máme určité personální potíže a dá se očekávat generační obměna. Naše fakulta by také měla zkusit nabídnout některé technicky zaměřené obory například ve spolupráci s jinými tuzemskými či zahraničními univerzitami,“ domnívá se děkan. Agendu organizace a rozvoje studijních programů by měla mít v případě jeho zvolení akademickým senátem na starosti nová proděkanka Lenka Juklová. Ve svých proděkanských pozicích mají naopak pokračovat Zdeněk Dvořák, Roman Kubínek i Zdeněk Hradil.

Důležitá je podpora mladých talentů 

K dalším prioritám profesor Frébort řadí internacionalizaci studijních programů, vytvoření mezinárodního studijního i pracovního prostředí, budování reputace, efektivního systému řízení a financování, kvalitního technického zázemí a přívětivého prostředí i aktivní udržování a posilování lidských zdrojů. Samozřejmostí je podpora excelentního výzkumu a komercionalizace výsledků. „Pokud jde o výzkum, nestojíme si v rámci České republiky jako fakulta vůbec špatně. Je ale potřeba podporovat naše Ph.D. studenty, a to například tím, že získají alespoň malý úvazek na pozici výzkumného pracovníka. Za důležité považuji například i poskytování juniorských grantů a vyhledávání mladých talentů nejen na naší univerzitě, ale i na jiných pracovištích v tuzemsku či zahraničí. Rád bych také vytvořil institucionální podporu vědy rozšířením oddělení vědy a výzkumu a zřízením pozice vědeckého tajemníka,“ uvedl Frébort.

V prezentaci či následné diskuzi zaznělo mimo jiné i to, že v příštích letech by mělo pokračovat navyšování prospěchových stipendií, dalším motivačním prvkem bude nadále studentská vědecká soutěž O cenu děkana. Děkan hodlá i v budoucnu oceňovat autory vynikajících vědeckých publikací a kvalitní pedagogy. Rozšíření a případně i některých úprav by se měla dočkat Fischerovská stipendia pro doktorandy ze zahraničí.

Přišli i členové akademického senátu

„Mile mě překvapilo, jak pan děkan plynule přecházel při odpovídání otázek z češtiny do angličtiny, i když je pravda, že na přírodovědecké fakultě bych to očekávala. Za naši Koalici pro Přírodu jsme zaslali dotazy předem. To, co jsme chtěli vědět, jsme se dozvěděli. Potěšilo mě, že přišli i zahraniční doktorandi či pracovníci. Podle mě je důležité, že mohli pokládat otázky ze svého úhlu pohledu nebo reagovat na odpovědi. Mrzí mě, že tu bylo málo studentů, i když vzhledem k jejich nízké volební účasti v posledních volbách do akademického senátu to bohužel není až tak velké překvapení. V tomto směru se musíme víc snažit,“ uvedla členka studentské komory fakultního akademického senátu Lucie Borková.

„Oceňuji, že kandidát na děkana se dotkl všech důležitých témat a v diskuzi byl dostatečný prostor k tomu, aby se každý zeptal na vše, co ho zajímá. Já jsem s panem děkanem zajedno v představě o budoucím směřování fakulty a případně celé univerzity. Další rozvoj by měl vycházet z kvalitní vědecké práce i kvalitní výuky a měly by se posilovat všechny aktivity, které to doprovází, tedy například usilovat i o velmi prestižní granty. To vyžaduje patřičnou podporu. Bez toho, že budeme mít kvalitní zázemí na děkanátu i katedrách, kde pracovníci řeší velmi složité otázky ekonomické administrativní i právní, se nebudeme moci dál posunout,“ domnívá se Jaromír Fiurášek z katedry optiky, který je rovněž členem akademického senátu fakulty.

Rektor odsoudil anonymní útok na děkana

Na představení kandidáta zavítal i rektor Jaroslav Miller. Odsoudil pomlouvačný anonym na adresu stávajícího děkana, který se během volební kampaně objevil nejen na akademické půdě. „Ten, kdo to celé spískal, je podle mě ubožák. Pokud se nám ho podaří najít, půjde z této univerzity, i kdyby to byl nositel Nobelovy ceny,“ prohlásil rektor.