Děkan popřál oslavencům a poděkoval organizátorům studentských soutěží

Foto: Martina Šaradínová
úterý 12. září 2017, 15:49 - Text: Martina Šaradínová

Vedení fakulty již tradičně nezapomíná na oslavence z řad zaměstnanců, proto i dnes předcházely jednání kolegia děkana gratulace. Děkan Ivo Frébort také poděkoval těm, kteří se podílejí na organizaci přírodovědných olympiád a dalších studentských soutěží.

„Na základě jejich dlouholetého působení se naše fakulta dostala do povědomí jako velmi dobrý organizátor studentských soutěží. Ví se o nás, že umíme studenty správně motivovat a i díky tomu jsou pak úspěšní ve svých oborech. Děkuji tedy všem, kteří se o to zasloužili. Přeji jim, aby jim nadšení vydrželo, spolupráce se školami pokračovala i v budoucnu a dařilo se nám získávat nadané středoškoláky ke studiu na přírodovědecké fakultě,“ uvedl děkan. Poděkování si osobně vyslechli Dana Šafářová z katedry buněčné biologie a genetiky, Lukáš Richterek z katedry experimentální fyziky, Karel Berka z katedry fyzikální chemie nebo Pavel Calábek z katedry algebry a geometrie.

Pamětní list získali mimo jiné Irena Rachůnková z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky a Miroslav Hrabovský ze Společné laboratoře optiky, kteří v srpnu oslavili významné životní jubileum. Oslavenci dostali také nové fakultní narozeninové přání, jehož autorkou je Hana Vrzalová z ekonomického oddělení.

Fotografie z akce najdete zde.