Děkan přírodovědecké fakulty jmenoval proděkany

Statutárním zástupce děkana se stal Miloslav Dušek (vpravo).
Foto: Martina Karásková
středa 7. únor 2018, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala jmenoval v pondělí do funkce členy svého proděkanského týmu. Zatím jich je pět, do budoucna by se ale jejich počet mohl ještě zvýšit.

Statutárním zástupcem děkana a proděkanem pro mezinárodní záležitosti je Miloslav Dušek z katedry optiky. Proděkanem pro vědu a výzkum se stal Karel Lemr z katedry analytické chemie, studijní záležitosti má nově na starosti Eduard Bartl z katedry informatiky a proděkanem pro vnější vztahy byl jmenován Karel Hron z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky. Specifické otázky spojené s chodem vědeckých center fakulty bude řešit Libor Kvítek z katedry fyzikální chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

"Cením si toho, že se povedlo v týmu namíchat zkušené borce se zástupci mladší generace, která bude fakultu táhnout v budoucnu. V nejbližších týdnech se chceme seznámit s chodem děkanátu, zanalyzujeme si veškerou agendu a pravděpodobně tým ještě doplním," uvedl Kubala.

Novou pozicí je proděkan pro transfer technologií. "Doufám, že tato pozice bude mimo jiné užitečná k tomu, aby se centra více propojila s fakultou. Budu se snažit k tomu přispět," řekl proděkan Kvítek.

"Je třeba vytvořit synergii nejen mezi Holicí a Envelopou, ale i mezi vědci, učiteli i administrativním aparátem," doplnil nový proděkan pro vědu a výzkum Lemr.

S výjimkou Miloslava Duška zastávají všichni proděkanské role poprvé. Nový děkan vede fakultu od 1. února. Svůj proděkanský tým představil i na nedávném jednání akademického senátu přírodovědecké fakulty.