Děkan přírodovědecké fakulty ocenil autory vědeckých prací i pedagogy

Ceny děkana převzali autoři vědeckých publikací a dva vynikající pedagogové.
Foto: Martina Šaradínová
čtvrtek 7. prosinec 2017, 12:30 – Text: Martina Šaradínová

Deset autorů prestižních vědeckých publikací a dva vynikající pedagogy ocenil ve středu děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort. Stejně jako loni zamířilo nejvíce cen do Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).

„S radostí vidím, že jsme na fakultě schopni vygenerovat kvalitní práce. Už jen pro jejich zařazení do soutěže platí přísná pravidla. Navzdory tomu se sešlo tolik prací, že jsme nemohli ocenit všechny. Snažili jsme se zohlednit oborové zastoupení a zachovat poměr mezi přehledovými články a mezi fulltextovými články obsahujícími originální data,“ uvedl proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti Zdeněk Dvořák. Celkem bylo do soutěže navrženo 50 prací.

Oceněni mohli být pouze autoři článků, které se podle databáze Web of Science umístily v časopisech s impaktním faktorem, jejichž hodnota je mezi horními deseti procenty časopisů dané oborové kategorie. Vybrané práce se však pohybovaly v horních pěti procentech, a často dokonce v horních dvou procentech v dané kategorii. Děkan oceňuje pouze principiální autory, tedy první nebo korespondující autory, kteří mají na fakultě nadpoloviční úvazek a v afiliaci uvedou přírodovědeckou fakultu jako svoje hlavní pracoviště.

„Především bych chtěl panu děkanovi a celému týmu, který o oceněních rozhodoval, poděkovat. Je to známka toho, že práci asi neděláme špatně,“ uvedl Štěpán Kment z RCPTM, který ocenění obdržel za práci v Chemical Society Reviews. Spolu s kolegy se v ní zabývali fotoelektrochemickým štěpením vody a především využitím dvou základních materiálů, které jsou považovány v této oblasti za nejperspektivnější. A sice oxidu titaničitého a oxidu železitého. „Práce vznikla ve spolupráci s Patrikem Schmukim, který je v tomto oboru jeden z nejvýznamnějších vědců. Ačkoliv byl tento článek publikován teprve nedávno, citačně si vede velmi dobře. Podle posledních dat je to druhý nejcitovanější článek v daném čísle,“ uvedl Kment. Seznam všech oceněných autorů je dostupný zde.

Jako každoročně děkan ocenil i vynikající pedagogy. Cenu získali Jaroslav Burian z katedry geoinformatiky a Ivan Chajda z katedry algebry a geometrie.

„Je to pro mě velmi významné, chápu to jako ocenění prakticky mé celoživotní práce na fakultě. Cenu jsem nečekal, bylo to pro mě příjemné překvapení. Měl jsem opravdu velkou radost,“ uvedl Chajda.