Fyzikální chemik Sariciftci vkládá naděje hlavně do solární energie

Profesor Niyazi Serdar Sariciftci
Foto: Martina Šaradínová
čtvrtek 12. duben 2018, 10:13 – Text: Martina Šaradínová

O nových technologiích a materiálech, jež umožní větší využití obnovitelných zdrojů energie a přispějí k ochraně životního prostředí, hovořil ve středu v aule přírodovědecké fakulty Niyazi Serdar Sariciftci z Univerzity Johanna Keplera v Linci. Renomovaný fyzikální chemik byl prvním letošním hostem přednáškového cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series, který pořádá Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM).

Hlavní poslání jeho vystoupení ukrývá již samotný název přednášky: Organic and bio-organic systems for solar energy conversion and CO2 Recycling. „Jsem přesvědčený, že musíme vyvinout nejen vědecké, ale i technologické úsilí pro to, abychom využili obnovitelné zdroje energie zejména v oblasti recyklace oxidu uhličitého a získání nových energetických zdrojů. To je jedno z hlavních poslání současné společnosti,“ uvedl profesor Sariciftci.

Ve svém výkladu věnoval značnou pozornost využití solární energie. Ta dnes nejčastěji slouží pro ohřev vody nebo ve fotovoltaice, kdy se solární energie přímo převádí na elektrickou.  Profesor Sariciftci vkládá největší naděje do solárních článků s využitím organických látek. Jejich výhodou je například nízká hmotnost a velké aplikační možnosti. Dalším z témat přednášky byla přeměna oxidu uhličitého například na methan či methanol, které by se mohly využít například v palivových článcích automobilů.

„Než se tyto procesy dotáhnout do konce, může to trvat řadu let. Ale prvotní experimenty už máme a víme, že to funguje. Posouváme se k udržitelnému rozvoji, přestože musíme překonávat tlak ze strany těch, kteří profitují z využívání tradičních energetických zdrojů. Pokud jsou ale nové technologie skutečně dobré a revoluční, nakonec vždy zvítězí. Zásluhou vědců možná nemusíme dospět k válkám o fosilní zdroje, ale budeme všichni využívat energii ze Slunce, které máme všichni společné,“ uvedl vědec, který je autorem přes 600 publikací, mimo jiné v časopisech Science, Nature Materials nebo Nature Photonics.

Nové technologie se však neobejdou bez nových materiálů, jež jsou doménou RCPTM. „Práce profesora Sariciftciho je mimořádně komplexní v hledání alternativních zdrojů obnovitelné energie bez ohledu na nanomateriálový výzkum i obecně v oblasti organické elektroniky. My zase stavíme na nanomateriálovém výzkumu. A právě zde by se naše výzkumy mohly protnout,“ naznačil generální ředitel RCPTM Radek Zbořil.

Případná vzájemná spolupráce byla i jedním z důvodů, proč renomovaný vědec na Univerzitu Palackého zavítal. „Dlouhodobě tvrdím, že vědci z České republiky a Rakouska by měli mnohem více spolupracovat. Proto jsem pozvání na přednášku přijal s velkým potěšením. Jsem v kontaktu s řadou zdejších pracovišť, ale v Olomouci jsem poprvé,“ prozradil výzkumník.