Pevnost poznání hostila letní školu rozvojové spolupráce

Letní škola rozvojové spolupráce
Foto: Šárka Chovancová
středa 12. září 2018, 11:58 – Text: Šárka Chovancová

V týdnu od 2. do 7. září se v inspirativním prostředí Pevnosti poznání uskutečnila letní škola rozvojové spolupráce, kterou pořádala přírodovědecká fakulta. Její jedenadvacátý ročník byl určen pro všechny, kteří se zajímají o problematiku rozvojové a humanitární spolupráce.

Účastníci kurzu si mohli rozšířit své vědomosti na přednáškách hostů a praktických workshopech. „Naším cílem bylo, aby si všichni zúčastnění odnesli užitečné informace a prohloubili si znalosti. Největší úspěch měly workshopy předních odborníků. První z nich nazvaný Do No Harm, aneb vejdi a neuškoď se zabýval tím, jak začít pracovat v cizí zemi a neudělat více škody než užitku. Druhý workshop byl věnován zdravotnické přípravě před odjezdem do exotických zemí a tomu, jak si v případě nouze vyrobit filtr a získat pitnou vodu," uvedla koordinátorka akce Eva Žwaková. 

Jednou z přednášejících byla také Markéta Kutilová, která se zaměřila na v současné době hodně diskutované téma africké migrační vlny. Tato novinářka podnikla cestu do Senegalu a Gambie, kde se snažila zjistit, proč mladí lidé podnikají velmi nebezpečnou cestu do Evropy.

Letní škola je finančně podpořena v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Stejně jako v loňském roce budou vybrané přednášky sepsány a vydány do publikace s názvem Rozcestník, která bude v prosinci distribuována všem zájemcům v tištěné formě i online na webových stránkách letní školy.