Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - říjen

čtvrtek 11. říjen 2018, 9:43

Vážení, informujeme Vás o posunu termínu předání úseků komunikací C1 (před VTP B a VTP C) a C2 ( mezi objektem 47 a VTPA) v areálu PřF UP v Holici do předčasného užívání.

V průběhu projektování stavby : "Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47" , "Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP obj. č. 53" a "Dostavba a stavební úpravy energocentra v Olomouci - Holici" se zjistilo, že původně navržená asfaltová komunikace mezi budovami č. 47, 53, energocentrem a VTP A neodpovídá významu ploch v daném místě a je třeba ji řešit jako pěší zónu navazující na plochy navržené jako součást modernizace výše uvedených přilehlých objektů.

Úsek C1 bude dokončen a předán do předčasného užívání nejpozději do 15.1.2019, úsek C2 bude dokončen a předán do předčasného užívání nejpozději do 31.5.2019. Prodloužení termínu realizace úseků C1 a C2 souvisí s větší pracností realizace těchto úseků v nové technologii (v žulové dlažbě a v dlažbě formátu 200/200 ve 3 barevných odstínech) a s dlouhými dodacími lhůtami dodávky této dlažby oproti původně navrženému asfaltu. Děkujeme za pochopení.

Realizační harmonogram pro říjen.

Situační výkres rozsahu prováděných prací.