Stříbrná promoce přírodovědecké fakulty pod širým nebem se vydařila

Stříbrná promoce PřF
Foto: Marek Otava
pondělí 10. září 2018, 9:52 – Text: Šárka Chovancová

Příjemné počasí provázelo v sobotu 8. září stříbrnou promoci na přírodovědecké fakultě, která se poprvé uskutečnila jako open air akce. Na sedmdesát bývalých studentů složilo po 25 letech v prostorách za hlavní budovou promoční slib. Zopakovali si tak slavnostní akt, který poprvé absolvovali po ukončení studia v roce 1993.

Po společném fotografování, slavnostním přípitku i obědě, si stříbrní absolventi mohli prohlédnout hlavní budovu přírodovědecké fakulty, která byla zprovozněna v r. 2009. „Bylo to skvělé! Na jednu stranu fakulta promoce pojala vážně, na druhou neformálně, což se mi moc líbilo. Všem studentům toto úžasné prostředí závidím a jsem opravdu velmi hrdá, že jsem absolventkou přírodovědecké fakulty. Těším se na další setkání," uvedla Dagmar Tobolová z Frýdku-Místku, absolventka oboru Matematika-fyzika.

Svou spokojenost a úctu vyjádřil Radomír Palát z Prostějova svému profesorovi Vítězslavu Bičíkovi, který se promoce také zúčastnil. „Velmi nás potěšilo, že jsme si mohli společně připomenout naši minulost. Jsme rádi, že pan profesor Bičík je nadále plný elánu, že zajímavě a poutavě hovoří o své práci, že umí pochválit a ocenit práci svých mladších kolegů. Bylo toho za jedno odpoledne na katedře zoologie opravdu hodně, na co budeme rádi moc dlouho vzpomínat," řekl Radomír Palát.
 
Stříbrné promoce se jako čestný host zúčastnil i profesor Josef Molnár. „Tento ročník si pamatuji velmi dobře, studenti byli a jsou skvělí. Jsem rád, že tradice stříbrných promocí se ujala, získáváme i obnovujeme kontakty. Také bych chtěl poděkovat všem organizátorům, protože akce se mimořádně povedla."

Stříbrné promoce, během nichž absolventi s odstupem čtvrtstoletí přijali obnovený absolventský slib, se na fakultě pořádají už od roku 2009. Absolventi, kteří mají 50 a 60 let po promoci, se slavnostní zlaté a diamantové promoce mohou zúčastnit v pátek 9. listopadu.