Studenti přírodovědecké fakulty výjimečně promovali na filozofické fakultě

Děkan PřF Martin Kubala, proděkan Miloslav Dušek, Petr Srovnal a absolventi
Foto: Šárka Chovancová
čtvrtek 28. červen 2018, 15:30 – Text: Šárka Chovancová

Krásný životní okamžik prožili na promocích v posledním červnovém týdnu čerství absolventi bakalářských a navazujících magisterských oborů přírodovědecké fakulty. Studenti kvůli stavebním úpravám budovy na Envelopě výjimečně promovali v prostorách filozofické fakulty. Slib složilo 417 absolventů, z toho 61 s červeným diplomem.

„Absolventům přeji hodně úspěchů v jejich profesním i osobním životě. Cesta k promocím byla spojená s léty náročných studií, skládáním zkoušek a překonáváním různých překážek. Radujte se proto z úspěchu a zúročte své nabyté vědomosti," popřál absolventům děkan Martin Kubala. Zároveň vyjádřil poděkování studijnímu oddělení za hladký průběh promocí.

Po slavnostním složení slibu studenti postupně přebrali diplomy, které je opravňují k užívání bakalářského nebo magisterského titulu. „Promoční akt byl pro mě určitou motivací do dalšího studia a ty pocity, které jsem tady zažil, bych si chtěl ještě za dva roky zopakovat. Budu studovat dál," nastínil své další plány Tomáš Cienciala, absolvent oboru Matematika-fyzika.

Zatímco v pondělí a úterý dopoledne patřila aula filozofické fakulty absolventům magisterského studia, v úterý odpoledne, ve středu a ve čtvrtek bakalářským promocím. Roli promotora se ve středu dopoledne ujal proděkan pro zahraniční záležitosti přírodovědecké fakulty Miloslav Dušek. „Promoce patří k univerzitním tradicím a jsou oslavou ukončení studia. Těší nás, že řada studentů promovala s červeným diplomem. Z úspěšného zakončení mají radost nejen studenti, ale i rodiče, prarodiče a blízcí," dodal.

Slovo promoce pochází z latinského promotio, což znamená povýšení. Po zaznění státní hymny děkan představí všechny absolventy rektorovi nebo jeho zástupci a s jeho souhlasem promoce může začít. Promotor přečte slib, který pak absolventi stvrdí položením ruky na univerzitní žezlo se slovy "Slibuji". Celou promoci uzavírá studentská hymna Gaudeamus Igitur.