Vědci představili novinky výzkumu podnikatelům

Setkání výzkumníků s podnikateli se koná pravidelně jednou za rok.
Foto: Martina Šaradínová
neděle 3. prosinec 2017, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

O využití nových biotechnologií a nanotechnologií v praxi diskutovali ve čtvrtek s podnikateli zástupci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) přírodovědecké fakulty. Do holického areálu zavítali na Okno do světa výzkumu pro podnikatele zástupci desítky firem i spolupořádající Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje.

„Hlavním smyslem těchto akcí je ukázat firmám nové výsledky vědy a výzkumu, které jsou už aplikovatelné v praxi. Mohou je využít pro inovaci stávajících výrobků, uvedení nových produktů na trh, pro optimalizaci svých výrobních procesů a podobně. Z minulosti máme zkušenost, že v průběhu akcí nebo po nich následují jednání o případné spolupráci. Může to být společný projekt, zakázka, konzultace a podobně. Prvotní náměty se pak precizují a některé dojdou až do praxe,“ uvedl Libor Hájek z CRH. Letos výzkumníci seznamovali například s novými látkami pro agrochemikálie, vývojem nových derivátů cytokininů pro rostlinné biotechnologie, chemickými analýzami „na míru“ či využitím nanočástic stříbra například pro antibakteriální povrchy či přísady.

Obě vědecká centra hodlají zintenzivnit spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, která by díky svým kontaktům s firmami mohla sehrát roli mediátora. S tím souhlasí i předseda KHK Olomouckého kraje a viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář.

Hospodářská komora má ambice propojit výzkumná centra s konkrétními podnikateli. Zajímavé bylo, že se zde prezentovaly konkrétní výstupy, a my bychom chtěli oslovit potenciální cílové odběratele a zájemce z řad firem. Mezi nimi poptávka po podobné spolupráci existuje. Ale trh je přesycen ,rozdávači štěstí´. K těm my patřit nechceme, naopak naším zájmem je podnikatelům doporučit kvalitní věci a navíc efektivní cestou. Tedy ne nějakými letáky či věstníky, ale tím, že je přímo oslovíme,“ objasnil Minář, podle nějž se již některé konkrétní spolupráce zrealizovaly. „Ale je to málo, je potřeba v tom udělat více,“ dodal.  

Konkrétní úspěšné kooperace potvrdil i další organizátor akce, Roman Jurečka z RCPTM. „Tato setkání děláme zhruba jednou za rok. Z toho předchozího vzešla jedna poměrně úspěšná spolupráce, která pokračuje. Dané firmě jsme už otestovali jejich produkty, které by v příštím roce měly přijít na trh,“ potvrdil Jurečka.

Minimálně v jedno další partnerství by mohlo vyústit i letošní setkání. Jednatele firmy Zeus servis Jaroslava Tinku v programu zaujalo téma Nanočástice stříbra v praxi. „V souvislosti s jedním naším projektem jsme potřebovali zjistit informace o této problematice. Rádi bychom nanočástice stříbra využili v našich produktech v oblasti zemědělství. Proto jsem přijel a trefil hřebíček na hlavičku. Mám kontakt na správnou osobu a v příštím roce bychom se mohli posunout dále,“ uvedl Tinka.