Informace k dopravní situaci v okolí fakulty

Obnovení tramvajového provozu přes centrum

Od soboty 5. prosince 2020 došlo z důvodu ukončení stavebních prací na opravě tramvajové trati v ul. 8. května ke změnám jízdních řádů některých linek v tramvajovém a autobusovém provozu.

Linka č. 3 je nově vedena v úseku Trnkova – Žižkovo náměstí a to v pracovních dnech v intervalu 12 min. a ve dnech pracovního klidu v intervalu 15 min. Jízdní řád zde.

Linka č. 5 je vedena ve své trase v pracovní dny v intervalu 36 min., ve dnech pracovního klidu není provozována. Jízdní řád zde.

Autobusový provoz

Náhradní autobusová doprava není od 5. prosince 2020 provozována!

Linka č. 13 - pro zlepšení obslužnosti škol a firem v okolí Žižkova náměstí bylo do linky nově vloženo několik spojů, které budou vedeny mezi zastávkami Hlavní nádraží – Envelopa. Posilový spoj ze zastávky Přichystalova bude uspíšen na odjezd v 7.17 hod. Linka je nadále provozována pouze v pracovních dnech. Jízdní řád zde.

Tramvaje jezdí pouze po třídě Kosmonautů

Envelopa
V Olomouci je kvůli stavbě mostu na Masarykově třídě a opravě ulice 8. května stále zastaven provoz tramvají přes historické centrum. Tramvaje jezdí pouze po třídě Kosmonautů. Pří jízdě z vlakového nádraží na přírodovědeckou fakultu je třeba vystoupit na zastávce Envelopa. Výluky na tramvajové trase vedoucí z nádraží přes Masarykovu třídu do centra Olomouce jsou naplánovány až do poloviny roku 2022, kdy má být most na Masarykově třídě dokončen.

Holice
S platností od úterý 1. 9. 2020 jsou upraveny výlukové jízdní řády linek č. 13. V pracovních dnech je trasa vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a Šlechtitelů přes zastávky 17. listopadu - Envelopa - Vejdovského - U Teplárny - Nový Svět - Holická, Grapo - Šlechtitelů. Jízdní řád zde.

Rekonstrukce ulice 8. května v Olomouci

V rámci velké rekonstrukce ulice 8. května v centru Olomouce prochází opravami tramvajová trať včetně trolejového vedení a všechny povrchy vozovek, vjezdů, chodníků i veřejného osvětlení. Rekonstrukce se týká také celého uličního prostoru včetně inženýrských sítí od křižovatky ulic Pekařská, Zámečnická a Opletalova, až po zaústění ulice do náměstí Národních hrdinů. Dle schváleného harmonogramu by měla stavba probíhat osm měsíců.

Ulice 8. května je tedy neprůjezdná, výjimku mají pouze vozidla s povolením stavby. Po celou dobu je zajištěn průchod ulicí pro pěší v podobě odpovídající průchodu staveništěm, nutný vjezd složek integrovaného záchranného systému i nezbytný vstup do jednotlivých nemovitostí a prodejen. Hlavní objem prací na stavbě začal na straně křižovatky s ulicemi Zámečnická a Pekařská. Pak by se měla stavba posunout dál za nákupní galerii, aby křižovatkou u Koruny mohl projíždět výlukový autobus MHD.

Ke stavební části rekonstrukce magistrát zřídil i informační službu na čísle 605 875 579.

Od 2. března je uzavřen most na Masarykově třídě v Olomouci

Od pondělí 2. března je pro veškerou dopravu uzavřen most přes Moravu a přilehlá část komunikace na Masarykově třídě (od křižovatky s Žižkovým náměstím po křižovatku s Dukelskou ulicí). Neprůjezdné jsou i ulice podél břehů Blahoslavova a Nábřeží. Na straně mostu, blíže k Hradisku, je zachován koridor pro chodce.

Zavřenou cestu přes řeku Moravu mezi centrem a vlakovým nádražím autem objedete buď přes zprovozněný most v Komenského ulici, nebo přes Envelopu po třídě Kosmonautů.

Demolice starého mostu a stavba mostu nového bude trvat přibližně dva roky. Stejně dlouhou dobu po této trase nepojedou tramvaje ani auta. Místo tramvajového spojení na této trase jezdí náhradní autobusová  linka s označením X2, která jede po trase Hlavní nádraží – Pasteurova – Žižkovo náměstí – Palackého ulice. Tato linka neobsluhuje zastávky U Bystřičky a Fibichova.

Posíleny jsou i tramvajové spoje, které jezdí přes třídu Kosmonautů. Cestující na této trase mohou využít linky 1, 3, X4, 5 a 7, které jezdí dle výlukových jízdních řádů. Podrobné informace o všech změnách v MHD najdou cestující na webové stránce Dopravního podniku města Olomouce www.dpmo.cz.

Dva týdny po uzavření Masarykovy třídy pak přibudou zákazy vjezdu i v okolí nákupní Galerie Moritz kvůli rekonstrukci ulice 8. května. Ta by měla skončit letos na podzim. Nový most přes Moravu má otevřít v polovině roku 2022.

Návštěvníci fakulty mohou parkovat na volných parkovacích místech na tř.17. listopadu, v Galerii Šantovka (https://www.galeriesantovka.cz/o-centru/parkovani/?eucookie=1).

Vyhrazená parkovací místa v areálu Envelopa slouží pouze pro zaměstnance PřF UP a držitele parkovacích karet UP. V případě, že parkovací karta nebude viditelně umístěna za sklem vozidla, může městská policie uložit blokovou pokutu.

Autobusová linka č. 13

Stavba mostu na Masarykově třídě v Olomouci poznamenala i autobusovou dopravu z města na zastávku Šlechtitelů v okrajové části Holice. Dle výlukových jízdních řádů jezdí z hlavního nádraží autobusová linka číslo 13. V pracovních dnech je vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a 17. listopadu obousměrně po objízdné trase ulicemi Jeremenkova – Pasteurova – Husova – 17. listopadu.

Ve dnech pracovního klidu je autobusová linka číslo 13 vedena mezi zastávkami Hlavní nádraží a U Teplárny obousměrně ulicemi Jeremenkova – tř. Kosmonautů – Vejdovského – Tovární – Holická. Zastávka Vejdovského směr Hlavní nádraží je nahrazena stejnojmennou zastávkou pro linku č. 19. Linka obsluhuje zastávku Kosmonautů směr Šlechtitelů. Zastávky Envelopa a 17. listopadu nejsou ve dnech pracovního klidu touto autobusovou linkou obsluhovány. 

Podrobnosti o MHD v olomouci najdete na webu Dopravního podniku města Olomouce www.dpmo.cz.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)