Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Akademický rok 2022/2023 1. 9. 2022—31. 8. 2023
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 29. 8. 2022—1. 9. 2022
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského a doktorského studia 2. 9. 2022
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání 30. 8. 2022 —29. 9. 2022
Konec přijímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2021/2022 (pro studium v akademickém roce 2022/2023) 30. 9. 2022
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v akademickém roce 2021/2022 (pro studium v akademickém roce 2022/2023) 15. 10. 2022
Zimní semestr v akademickém roce 2022/2023 1. 9. 2022—12. 2. 2023
Zápis předmětů na zimní semestr od—do
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a 2. a vyšší ročníky doktorského studia 13. 7. 2022 13:00 hod.—26. 9. 2022
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 6. 9. 2022 9:00 hod.—26. 9. 2022
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 14. 7. 2022 9:00 hod.—26. 9. 2022
2. ročníky bakalářského studia 14. 7. 2022 11:00 hod.—26. 9. 2022
1. ročníky bakalářského studia 2. 9. 2022, 9:00 hod.—26. 9. 2022
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 19. 9. 2022—16. 12. 2022
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 5. 10. 2022—6. 10. 2022
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2022
Promoce 4.—5. 11. 2022
Dny otevřených dveří 2. 12. 2022 (8—14 hod.)
14. 1. 2023 (9—14 hod.)
Rektorské volno 30. 12. 2022
Státní závěrečné zkoušky 9. 1. 2023—9. 2. 2023
Letní semestr v akademickém roce 2022/2023 13. 2. 2023—31. 8. 2023
Zápis předmětů na letní semestr od—do
3. a vyšší ročníky doktorského studia 17. 1. 2023 9:00 hod.— 20. 2. 2023
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského studia, 2. ročníky doktorského studia 17. 1. 2023 11:00 hod.— 20. 2. 2023
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 17. 1. 2023 13:00 hod.— 20. 2. 2023
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 19. 1. 2023 9:00 hod.— 20. 2. 2023
2. ročníky bakalářského studia 19. 1. 2023 11:00 hod.— 20. 2. 2023
1. ročníky bakalářského studia 19. 1. 2023 13:00 hod.— 20. 2.  2023
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 13. 2. 2023—12. 5. 2023
Akademický týden UP 13. 2. 2023—19. 2. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech 1. 11. 2022—15. 3. 2023
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2023
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 21. 4. 2023
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 28. 4. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce 1. 11. 2022—30. 4. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech 1. 11. 2022—30. 4. 2023
Sportovní den UP 10. 5. 2023 (rektorské volno)
Státní závěrečné zkoušky 9. 5. 2023—9. 6. 2023
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 5. 6. 2023—16. 6. 2023
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 5. 6. 2023—23. 6. 2023
Promoce 26. 6. 2023—30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. 2023—31. 8. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 14. 7. 2023
Státní závěrečné zkoušky 14. 8. 2023—1. 9. 2023
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023 6. 9. 2023

Zápis ke studiu v akademickém roce 2022/2023

Řádný zápis ke studiu bude probíhat v hlavní budově Přírodovědecké fakulty, 17. listopadu 12, Olomouc, v následujících termínech:

 • pro bakalářské studium ve dnech 29. srpna až 1. září 2022,
 • pro navazující magisterské studium dne 2. září 2022 (pro ty, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu, bude termín zápisu 14. září a 15. září 2022),
 • pro doktorské studium dne 2. září 2022 (pro ty, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu, bude termín zápisu 15. září 2022),

vždy v 9.00 hodin.

Pro ty, kteří budou skládat státní závěrečné zkoušky v srpnovém/zářijovém termínu nebo se přihlásili do 2. kola bude termín zápisu 14. září a 15. září 2022 v 9 hod.

Nemůžete-li se z vážných důvodů k zápisu dostavit, můžete být zapsán/a v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci. Její vzor naleznete zde .

Pro podrobné informace k zápisu klikněte:

Prezentace – zápis ke studiu

 Prezentace pro studenty nastupující do bakalářských programů obsahuje:

 • Podmínky pro zapsání studenta
 • Základní informace
 • Děkan a proděkan fakulty
 • Studijní oddělení
 • Kreditový systém studia
 • Vysokoškolské koleje
 • Účet a login
 • Univerzitní e-mailová adresa
 • Identifikační karty
 • Jak získat další informace
 • Formuláře
 • Poplatky za studium

Imatrikulace

Imatrikulace prvních ročníků bakalářských programů prezenční formy studia se uskuteční 4. a 6. října 2022

Místo konání: Pevnost poznání na adrese 17. listopadu 7 (areál Korunní pevnůstky – mapka)

Informace pro studenty:

 • imatrikulace jsou povinné pro všechny studenty prvních ročníků prezenčního bakalářského studia
 • imatrikulace nejsou určeny pro studenty kombinovaného studia
 • za imatrikulace se neplatí
 • studenti se dostaví 15 minut před začátkem
 • po dobu imatrikulace jsou studenti omluveni z výuky

Rozpis imatrikulací:

Imatrikulace 4. října 2022

čas studijní program (kombinace)
9.00—10.00 Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Ruská filologie
Fyzika pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

10.00—11.00

Geografie pro vzdělávání / Anglická filologie
Geografie pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Biologie pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Francouzská filologie
Geografie pro vzdělávání / Historické vědy
Geografie pro vzdělávání / Historie se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Matematika se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Ruská filologie
Geografie pro vzdělávání / Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Biologie pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Informatika pro vzdělávání / Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Informatika pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Informatika pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Informatika pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Anglická filologie
Matematika pro vzdělávání / Biologie pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Deskriptivní geometrie pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Historické vědy
Matematika pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad
11.00—12.00 Aplikovaná matematika (všechny specializace)
Matematika
Informační technologie
12.00—13.00 Informatika
Ekologie a ochrana životního prostředí
13.00—14.00 Mezinárodní rozvojová a environmentální studia
Geografie

Imatrikulace 6. října 2022

čas studijní program (kombinace)
9.00—10.00 Environmentální geologie
Geoinformatika a kartografie
Environmentální rizika a klimatická změna
Bioinformatika
10.00—11.00 Biologie a ekologie
Biochemie
Experimentální biologie
Experimentální biologie rostlin
Biotechnologie a genové inženýrství
11.00—12.00 Molekulární a buněčná biologie
Optometrie
Aplikovaná fyzika
Biofyzika (všechny specializace)
Digitální a přístrojová optika
Nanotechnologie
Obecná fyzika a matematická fyzika
Optika a optoelektronika
Nanomateriálová chemie
Přístrojová a počítačová fyzika
12.00—13.00 Aplikovaná chemie
Bioanorganická chemie
Bioorganická chemie a chemická biologie
Chemie
Chemie – analytik specialista

 

Promoce

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů přírodovědecké fakulty se uskuteční 4. a 5. listopadu 2022.
Studenti, kteří mají zájem zúčastnit se promoce, nechť se prosím do konce září nahlásí své studijní referentce.

Během října zde budou zveřejněny podrobné informace včetně harmonogramu promočních aktů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)