V posledních letech přírodovědeckou fakultu úspěšně absolvuje přes 400 studentů bakalářského a přibližně 300 studentů navazujícího magisterského studia ročně. Například od roku 2003 do roku 2017 fakulta „vypustila“ do světa kolem 9200 absolventů.

Přírodovědecká fakulta je na své absolventy pyšná a je velmi potěšitelné, že řada z nich s námi zůstává v pravidelném kontaktu. Práci s nimi věnujeme dlouhodobě pozornost, například fakultní databáze absolventů obsahuje přes 15 100 osob. S bývalými studenty se pravidelně setkáváme mimo jiné na stříbrné promoci (25 let od absolutoria), zlaté promoci (50 let od absolutoria) a promoci diamantové (60 let od úspěšného ukončení studia).

Naši absolventi se úspěšně uplatňují na trhu práce. Výraznou stopu za sebou zanechávají v oblasti školství, mezi naše bývalé studenty patří řada úspěšných akademických pracovníků, ředitelů škol a především kvalitních učitelů. Na základech získaných při studiu na olomoucké přírodovědecké fakultě staví i mnozí úspěšní vědci a výzkumníci, naši absolventi ale nezřídka odcházejí i do veřejné správy, soukromého sektoru a prosazují se rovněž jako podnikatelé.

Okno do praxe

O možnostech spolupráce se zaměstnavateli a také o případném uplatnění na trhu práce po promoci mohou každoročně diskutovat studenti přírodovědných oborů na tradiční akci Okno do praxe. Cílem je poskytnout studentům prostřednictvím zaměstnavatelů informace týkající se možností získání odborných zkušeností, zaměstnání, trainee programů, brigád, studijních praxí a stáží. Akce přibližuje studentům firemní prostředí a firemní kulturu, průběh výběrového řízení, požadavky na absolventy. Přírodovědecká fakulta v roce 2018 pořádala Okno do praxe již podesáté. Vítáni jsou rovněž studenti z jiných fakult a středoškoláci. Připraven je bohatý doprovodný program, v němž si zájemci mohou například vyzkoušet pohovory nanečisto, zkonzultovat s odborníky svůj životopis v češtině či angličtině.

www.oknodopraxe.upol.cz/ 

Zlatá a diamantová promoce

Zlatá promoce je slavnostní setkání s výroční promocí absolventů po 50 letech od jejich úspěšného ukončení studia. Tradici fakulta založila jako první na Univerzitě Palackého v roce 2007.

Diamantová promoce se uskutečnila poprvé v roce 2017. Její účastníci si připomněli 60 let od svých promocí.

V roce 2021 se na Přírodovědecké fakultě UP uskuteční zlatá a diamantová promoce 17. září. Zúčastní se jí absolventi, kteří promovali v letech 1960, 1961, 1970 a 1971. Slavnostní setkání absolventů bude pojato jako open air akce v prostorách za přírodovědeckou fakultou.

Stříbrná promoce

Pojem "stříbrný absolvent" byl zaveden pro účely setkání absolventů po 25 letech od jejich absolutoria. Poprvé Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého uspořádala stříbrnou promoci v roce 2009.

V roce 2021 se slavnostní setkání stříbrných absolventů se uskuteční v sobotu 18. září.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)