Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Studentům

Aktuality

Oznámení Centra výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci
Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2016/2017 je pro přírodovědeckou fakultu stanoven na dobu od 17. ledna do 20. února 2017
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje VI. výzvu na podávání studentských projektů na propagaci a zlepšení prostředí na fakultě na rok 2017
Přírodovědecká fakulta vypisuje výběrové řízení na obsazení míst studentských mobilit v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018
Stránka aktualizována: 16. 09. 2015, Jitka Mayerová