Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Fakultní školy

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci úzce spolupracuje s vybranými školami, se kterými je uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci. Školám byl propůjčen titul “Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci”.

Vzájemná spolupráce je rozvíjena zejména v těchto oblastech: 

  • Podpora zájmu středoškolských studentů o přírodovědné obory – formou nabízených odborných exkurzí - tradičních popularizačních akcí fakulty (Přírodovědný jarmark, Letní škola Jevíčko apod.) a dalších popularizačních aktivit jednotlivých pracovišť PřF
  • Vyhledávání a práce s talentovanými studenty – vedení zájmových kroužků, SOČ, spolupráce na projektech např. Badatel, organizace olympiád, odborných soutěží pro děti a mládež
  • Příprava budoucích učitelů - fakultní školy umožňují realizaci pedagogických praxí studentů učitelských oborů PřF UP, školy spolupracují na didaktických výzkumech, podílí se na tvorbě výukových materiálů
  • Společné grantové projekty – spolupráce při vyhledávání, přípravě a realizaci vhodných grantových projektů týkajících se oblastí společného zájmu
  • Podpora dalšího vzdělávání středoškolských učitelů – nabídka odborných konzultací pracovníků fakulty, pořádání seminářů pro učitele přírodovědných oborů

Pro zájemce o studium

Informační brožura o přírodovědecké fakultě

Přírodovědecká fakulta je výzkumně zaměřená fakulta. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, věd o Zemi, biologie a ekologie, včetně studijních programů zaměřených na přípravu učitelů přírodovědných oborů.

Brožura je k dispozici k stažení ve formátu pdf.

Brožura pro zájemce o studium na přírodovědecké fakultě

Brožura pro zájemce o studium na přírodovědecké fakultě – podrobný průvodce obory

Informace o studiu, podrobný katalog studijních oborů a vše potřebné o přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017 najdou zájemci o studium přehledně v jedné publikaci, kterou lze stáhnout ve formátu pdf.

Informace lze nalézt též na stránce www.studujprf.upol.cz .

Akce pro školy

Kalendář akcí pořádaných PřF UP pro fakultní školy i širokou veřejnost

Informační brožura s přehledem akcí

V brožuře jsou uvedené informace o činnosti a dění na fakultě a kalendář akcí v akademickém roce 2015/2016. Přehled akcí zahrnuje soutěže pro středoškoláky, prezentační akce studijních oborů, slavnostní akty, zajímavé konference a semináře a akce pro širší veřejnost. Brožura dále přináší základní informace pro studenty o nabízených studijních oborech, o pracovištích fakulty i o životě v Olomouci. Brožura ke stažení ve fomátu pdf.

Popularizační aktivity pracovišť PřF UP

Nabídka aktivit pro školy

Pracoviště PřF UP nabízí pro školy popularizační aktivity svých oborů. Jednotlivé katedry a pracoviště přírodovědecké fakulty nabízejí pro školy široké spektrum přednášek, komentovaných prohlídek či exkurzí z nejrůznějších oblastí matematiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Nabídka i s kontakty na jednotlivé kolegy je uvedená v brožuře, která je k dispozici v elektronické formě ke stažení v pdf.
Aktivity se uskuteční vždy po vzájemné dohodě s příslušným garantem.

Další nabídkou pro fakultní školy a ostatní zájemce jsou hromadné exkurze napříč pracovišti PřF UP.

V případě zájmu o zaslání brožury pro zájemce o studium na PřF, tištěného Kalendáře akcí, brožury Nabídka aktivit ro školy, zprostředkování exkurze nebo v případě zájmu o spolupráci využijte následujícího kontaktu:
Mgr. Dagmar Petrželová, e-mail dagmar.petrzelova@upol.cz, tel. 585 634 003.

Pro koordinátory fakultních škol

Další informace

Studenti Přírodovědecké fakulty UP podle místa bydliště

Nahoru

Stránka aktualizována: 05. 09. 2016, Jitka Mayerová