Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Přírodovědecká fakulta UP

Den otevřených dveří

V akademickém roce 2016/2017 se Den otevřených dveří uskuteční 25. listopadu 2016 a 21. ledna 2017 od 9:00 do 14:00 hod. 

Využijte příležitosti prohlédnout si fakultu na vlastní oči, navštívit jednotlivé katedry či laboratoře. Získáte podrobné informace o nabídce studijních oborů, podmínkách přijímacího řízení, možnosti vyjet na zahraniční studijní pobyty, případně obdržíte propagační materiály. Zjistíte, jaké zázemí fakulta i Univerzita Palackého studentům nabízí. Informace poskytnou ve dvou informačních blocích v 9:00 a 11:00 (v aule) zástupci vedení fakulty, přítomni budou i pracovníci studijního oddělení. Při prohlídkách jednotlivých pracovišť se potkáte se rovněž s akademickými pracovníky a v neposlední řadě i se současnými studenty.

    Stránka aktualizována: 04. 10. 2016, Jitka Mayerová