Důležité termíny

Harmonogram akademického roku 2021/2022

Akademický rok 2021/2022 1. 9. 2021—31. 8. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia 30. 8. 2021—2. 9. 2021
Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia a doktorského studia 3. 9. 2021
Odvolací řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání 31. 8. 2021—30. 9. 2021
Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2021/2022 (pro studium v AR 2021/2022) 1. 10. 2021
Fakulta na své úřední desce zveřejní zprávu o průběhu příjímacího řízení zahájeného v AR 2020/2021 (pro studium v AR 2021/2022) 16. 10. 2021
Zimní semestr v akademickém roce 2021/2022 1. 9. 2021—13. 2. 2022
Zápis předmětů na zimní semestr  
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského a 2. a vyšší ročníky doktorského studia 14. 7. 2021, 13:00 hod.—27. 9. 2021
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 7. 9. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 15. 7. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
2. ročníky bakalářského studia 15. 7. 2021, 11:00 hod.—27. 9. 2021
1. ročníky bakalářského studia 3. 9. 2021, 9:00 hod.—27. 9. 2021
Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů) 20. 9. 2021—17. 12. 2021
Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů 6. 10. 2021—7. 10. 2021
Zpřístupnění aktualizované elektronické přihlášky ke studiu od 1. 11. 2021
Promoce 5. 11. 2021—6. 11. 2021
Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 (8—14 hod.)
15. 1. 2022 (9—14 hod.)
Rektorské volno 31. 12. 2021
Státní závěrečné zkoušky 10. 1. 2022—11. 2. 2022
Letní semestr v akademickém roce 2021/2022 14. 2. 2022—31. 8. 2022
Zápis předmětů na letní semestr  
3. a vyšší ročníky doktorského studia 18. 1. 2022, 9:00 hod.—21. 2. 2022
2. a vyšší ročníky navazujícího magisterského studia, 2. ročníky doktorského studia 18. 1. 2022, 11:00 hod.—21. 2. 2022
1. ročníky navazujícího magisterského a doktorského studia 18. 1. 2022, 13:00 hod.—21. 2. 2022
3. a vyšší ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 9:00 hod.—21. 2. 2022
2. ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 11:00 hod.—21. 2. 2022
1. ročníky bakalářského studia 20. 1. 2022, 13:00 hod.—21. 2. 2022
Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů) 14. 2. 2022—13. 5. 2022
Akademický týden UP 14. 2. 2022—20. 2. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech do 15. 3. 2022
Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení 15. 4. 2022
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia 22. 4. 2022
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia 29. 4. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu ve studijních programech akreditovaných v cizím jazyce do 30. 4. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech do 30. 4. 2022
Sportovní dny UP 28. 9. 2021, 11. 5. 2022
(rekt. volno)
Státní závěrečné zkoušky 9. 5. 2022—10. 6. 2022
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy 30. 5. 2022—10. 6. 2022
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy 30. 5. 2022—24. 6. 2022
Promoce 27. 6. 2022—1. 7. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. 2022—31. 8. 2022
Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení do 15. 7. 2022
Státní závěrečné zkoušky 15. 8. 2022—26. 8. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022

Promoce

Promoce absolventů bakalářských a navazujících studijních programů se uskuteční 5. a 6. listopadu 2021.

Podrobné informace budou zveřejněny.

Imatrikulace

Imatrikulace studentů prvních ročníků bakalářských studijních programů se uskuteční ve dnech 6. a 7. října 2021.

Místo konání: Pevnost poznání na adrese 17. listopadu 7 (areál Korunní pevnůstky – mapka)

Informace pro studenty:

  • imatrikulace jsou povinné pro všechny studenty prvních ročníků prezenčního bakalářského studia
  • imatrikulace nejsou určeny pro studenty kombinovaného studia
  • za imatrikulace se neplatí
  • studenti se dostaví 15 minut před začátkem

Rozpis imatrikulací:

Imatrikulace 6. října 2021

čas studijní program (kombinace)
9.00—10.00 Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Biologie pro vzdělávání / Ruská filologie
Fyzika pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Biologie pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Fyzika pro vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

10.00—11.00

Geografie pro vzdělávání / Anglická filologie
Geografie pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Biologie pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Historické vědy
Geografie pro vzdělávání / Historie se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Matematika se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením
na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Geografie pro vzdělávání / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání / Biologie
a environmentální výchova pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Biologie pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání
Chemie pro vzdělávání / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Informatika pro vzdělávání / Biologie a environmentální výchova pro
vzdělávání
Informatika pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Informatika pro vzdělávání / Chemie pro vzdělávání
Informatika pro vzdělávání / Matematika pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Anglická filologie
Matematika pro vzdělávání / Biologie pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Deskriptivní geometrie pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Fyzika pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Geografie pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Historické vědy
Matematika pro vzdělávání / Informatika pro vzdělávání
Matematika pro vzdělávání / Ruská filologie
11.00—12.00 Aplikovaná matematika (všechny specializace)
Matematika
Informační technologie
12.00—13.00 Informatika
Ekologie a ochrana životního prostředí
13.00—14.00 Mezinárodní rozvojová a environmentální studia

Imatrikulace 7. října 2021

čas studijní program (kombinace)
9.00—10.00 Geografie
Environmentální geologie
Geoinformatika a kartografie
Environmentální rizika a klimatická změna
Bioinformatika
10.00—11.00 Biologie a ekologie
Biochemie
Experimentální biologie
Experimentální biologie rostlin
Biotechnologie a genové inženýrství
11.00—12.00 Molekulární a buněčná biologie
Optometrie
Aplikovaná fyzika
Biofyzika (všechny specializace)
Digitální a přístrojová optika
Nanotechnologie
Obecná fyzika a matematická fyzika
Optika a optoelektronika
Nanomateriálová chemie
Přístrojová a počítačová fyzika
14.00—15.00 Aplikovaná chemie
Bioanorganická chemie
Bioorganická chemie a chemická biologie
Chemie
Chemie – analytik specialista