26. 9. 2017

Akademik sport centrum UP i letos nabízí studentům a zaměstnancům UP širokou nabídku pravidelných sportovních aktivit.

14. 9. 2017

Děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort i letos ocení autory prestižních vědeckých prací a vynikající pedagogy. Návrhy se podávají do 31. října.

6. 9. 2017

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Návrhy na ocenění přijímají oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých fakultách. Uzávěrka je 29. září 2017.

4. 9. 2017

Přírodovědecká fakulta UP poskytne zaměstnancům ze svého sociálního fondu příspěvek na stravování ve výši 10 Kč na jednu stravovací poukázku nebo jedno stravování v závodní jídelně UP, a to v období od 1.9.2017 do...

1. 8. 2017

Studentům, katechetům nebo učitelům náboženství je určen nový kurz, který pod názvem Katecheze Dobrého pastýře nabízí od příštího akademického roku cyrilometodějská teologická fakulta. Pro zájemce z řad posluchačů, zaměstnanců i...