Doporučení v souvislosti s Covid-19

Informace a opatření UP k výuce www.upol.cz/covid-19

Pravidla pro výuku na PřF UP v souvislosti s Covid-19 od 12. října 2020

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

Pro výuku na PřF UP od 12. října 2020 to mimo jiné znamená:

  • Osobní přítomnost studentů na fakultě, a to včetně doktorských studijních programů, není povolena, pokud toto není upraveno pracovněprávním vztahem mezi studentem a fakultou (např. úvazek na katedře nebo DPP).
  • Pokud to charakter předmětu umožňuje, přechází výuka předmětu do online režimu.
  • Tam, kde to možné není, např. pro praktickou, terénní, laboratorní výuku, se výuka ruší. Vyučující si připraví plán, jak tuto výuku realizovat po skončení mimořádných opatření.
  • Při realizaci výuky a zkoušení online dodržujte Manuál a pravidla pro online výuku a zkoušení. To zejména znamená, aby vyučující včas informovali studenty o způsobu online výuky a zachovali platný rozvrh pro zimní semestr.
  • V odůvodněných případech lze realizovat zkoušku za přítomnosti nejvýše 10 osob.
  • Výjimkou jsou studenti studijních programů Optometrie (Bc. a NMgr.) a Experimentální biologie (NMgr.), pro které je povolena osobní přítomnost na klinické a praktické výuce.
  • Studenti učitelských studijních programů, kteří právě absolvují pedagogickou praxi, na praxi zůstávají. Řídí se přitom pokyny vedení školy. Více na cpp.upol.cz.

Informace k provozu studijního oddělení jsou uvedeny zde. Potvrzení o studiu jsou zasílána elektronicky.

Vzhledem k hygienickým omezením, které se vztahují na pořádání hromadných akcí a na zhoršující se situaci spojenou s pandemií koronaviru, jsme nuceni přistoupit ke zrušení promocí absolventů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, které se měly uskutečnit v listopadu 2020.

S ohledem na aktuální nařízení Vlády ČR se od 22. října uzavírá Knihovna UP na Zbrojnici i všechny její pobočky na fakultách. Vedení a zaměstnanci knihovny nyní intenzivně pracují na realizaci alternativních možností půjčování knih, prodlužování výpůjček, vrácení knih atp.

Ubytování zahraničních studentů

Přehled pravidel a podmínek vstupu cizinců do ČR během protikoronavirových opatření a informace k aktuální situaci na kolejích Univerzity Palackého jsou k dispozici zde.