V posledních letech přírodovědeckou fakultu úspěšně absolvuje přes 400 studentů bakalářského a přibližně 300 studentů navazujícího magisterského studia ročně. Například od roku 2003 do roku 2015 fakulta „vypustila“ do světa kolem 6800 absolventů.

Přírodovědecká fakulta je na své absolventy pyšná a je velmi potěšitelné, že řada z nich s námi zůstává v pravidelném kontaktu. Práci s nimi věnujeme dlouhodobě pozornost, například fakultní databáze absolventů obsahuje přes 14 500 osob. S bývalými studenty se pravidelně setkáváme mimo jiné na stříbrné promoci (25 let od absolutoria) a zlaté promoci (50 let od absolutoria).

Naši absolventi se úspěšně uplatňují na trhu práce. Výraznou stopu za sebou zanechávají v oblasti školství, mezi naše bývalé studenty patří řada úspěšných akademických pracovníků, ředitelů škol a především kvalitních učitelů. Na základech získaných při studiu na olomoucké přírodovědecké fakultě staví i mnozí úspěšní vědci a výzkumníci, naši absolventi ale nezřídka odcházejí i do veřejné správy, soukromého sektoru a prosazují se rovněž jako podnikatelé.

Portál absolventů přírodovědecké fakulty

Okno do praxe

O možnostech spolupráce se zaměstnavateli a také o případném uplatnění na trhu práce po promoci mohou každoročně diskutovat studenti přírodovědných oborů na tradiční akci Okno do praxe. Cílem je poskytnout studentům prostřednictvím zaměstnavatelů informace týkající se možností získání odborných zkušeností, zaměstnání, trainee programů, brigád, studijních praxí a stáží. Akce přibližuje studentům firemní prostředí a firemní kulturu, průběh výběrového řízení, požadavky na absolventy. Přírodovědecká fakulta v roce 2016 pořádala Okno do praxe již podeváté. Vítáni jsou i studenti z jiných fakult a zváni jsou rovněž středoškoláci. Připraven je bohatý doprovodný program, v němž si zájemci mohou například vyzkoušet pohovory nanečisto, zkonzultovat s odborníky svůj životopis v češtině či angličtině.

www.oknodopraxe.upol.cz/ 

Zlatá a diamantová promoce

Zlatá promoce je slavnostní setkání a symbolická promoce pro absolventy po 50 letech od jejich absolutoria. Tradici fakulta založila jako první na Univerzitě Palackého v roce 2007.

Letošní zlatá promoce se uskutečnila 24. listopadu včetně pozvání diamantových absolventů.

Současně se vůbec poprvé uskutečnila i Diamantová promoce. Její účastníci si připomněli 60 let od promocí.

Stříbrná promoce

Pojem "stříbrný absolvent" byl zaveden pro účely setkání absolventů po 25 letech od jejich absolutoria. Poprvé Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého uspořádala stříbrnou promoci v roce 2009.

Letošní stříbrná promoce se uskutečnila v sobotu 4. listopadu.