Doporučení v souvislosti s covid-19

aktualizováno 21. září 2021

Informace a opatření UP k výuce www.upol.cz/covid-19


V souvislosti s přetrvávajícím výskytem covidu-19 pro vás shrnujeme aktuálně platná opatření, která se týkají režimu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Znění těchto opatření i návazných doporučení budeme na základě měnící se situace aktualizovat.

  • Pravidla platná na celé UP jsou zveřejněna na této univerzitní stránce.
  • Při realizaci laboratorní výuky se ve většině případů nejedná o výuku, kdy studenti sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. V takovém případě platí povinnost použití ochrany dýchacích cest. Žádáme studenty, aby se řídili pokyny vyučujících, kteří nejlépe znají specifika dané výuky.

Testování studentů a zaměstnanců bylo na přírodovědecké fakultě ukončeno 30. června.

Forum Koronavirum

Protože první podmínkou úspěšného řešení jakéhokoliv problému je otevřená, svobodná a váženě míněná diskuse, jsme rádi, že se na půdě naší univerzity podařilo zorganizovat Forum Koronavirum. Tedy setkání lidí, kteří se na komplex problémů způsobených epidemií dívají sice z různých úhlů, ale jsou ochotni a schopni spolu mluvit.

V tomto záznamu uslyšíte lékaře, přírodovědce, matematiky, ale i reprezentanty věd společenských a humanitních. Ne vždy spolu souhlasí, ale vedou kultivovanou, odpovědnou a vážně míněnou diskusi.

Záznam je rozdělen do tří částí: blok 1, blok 2 a blok 3.