Vědy o Zemi

Katedra geografie

Katedra nabízí tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský obor Regionální geografie, jehož absolventi mají uplatnění v regionálních rozvojových agenturách, veřejné správě nebo jiných organizacích zabývajících se řízením a plánovaním prostorových jednotek. Kromě toho poskytuje vysokoškolské vzdělání pro učitelství zeměpisu na středních školách v několika aprobačních kombinacích, a to v prezenční i kombinované formě.

Základní i aplikovaný výzkum na katedře geografie vychází ze zpracování digitálních prostorových informací technologiemi GIS. Výzkum se orientuje například na problematiku městského klimatu, obnovitelných zdrojů energie, hazardu a jiných sociálně-patologických jevů. Světových výsledků dosáhl v posledním období hlavně výzkum regionů a regionální taxonomie, konkrétně modelování a identifikace zákonitostí prostorového rozložení sídelních a regionálních systémů.

web katedry

Katedra geoinformatiky

Katedra garantuje prezenční studium v bakalářském oboru Geoinformatika a geografie, navazujícím magisterském oboru Geoinformatika a doktorském oboru Geoinformatika a kartografie (též v kombinované formě). Nabízí také doktorské studium Geoinformatics and Cartography v anglickém jazyce (v prezenční i kombinované formě). Hlavní důraz je kladen na znalosti a dovednosti v problematice geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země, tematické a digitální kartografie, modelování a simulace prostorových jevů a územního plánování. O absolventy je na trhu práce velký zájem.

Vědecko-výzkumná činnost katedry se soustředí na tři oblasti: prostorové modelování geografických jevů v GIS, digitální kartografii a bezkontaktní monitoring krajiny. Do výuky a výzkumu zapojujeme nejnovější technologie, například 3D tisk, drony, senzorové sítě, zařízení na sledování pohybu očí či virtuální realitu. Na pracovišti se řešila řada odborných studií a grantů, bylo vypracováno mnoho posudků a poskytnuty desítky konzultací. Kvality katedry podtrhuje i velké množství vydaných publikací.

web katedry

Katedra geologie

Katedra zajišťuje teoretickou i praktickou výuku geologických, mineralogických, paleontologických a dalších příbuzných disciplín v bakalářských a navazujících magisterských oborech Environmentální geologie a oboru Geologie a ochrana životního prostředí, který je součástí dvouoborových studijních programů Učitelství pro střední školy. Dále nabízí doktorské studium v oboru Geologické vědy. Důraz je kladen na praktické dovednosti absolventů, zejména mikroskopické práce a aplikace geologie, geochemie a geofyziky v problematice životního prostředí.

Na katedře běží základní i aplikovaný výzkum, naučně-popularizační činnost i spolupráce s komerční sférou. Hlavní témata výzkumu zahrnují procesy transportu a sedimentace a historický vývoj kontaminace v říčním prostředí, problematika mobilizace arzenu v geologickém prostředí, stratigrafie a petrologie paleozoických hornin, geneze minerálů, petrologie stavebních hmot a aplikovaná geofyzika. Výsledky jsou pravidelně publikovány v nejprestižnějších geovědních světových časopisech. Katedra disponuje moderním vybavením pro mělkou geofyziku, petrofyziku, geochemii a mikroskopické techniky včetně elektronové mikroskopie a mikroanalýzy.

web katedry

Katedra rozvojových a environmentálních studií

Nabízí studium programu Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, a to v podobě tříletého bakalářského studia a navazujícího dvouletého magisterského studia. Katedra také umožňuje studium magisterského oboru Development Studies and Foresight v anglickém jazyce a v neposlední řadě doktorského studijního programu Mezinárodní rozvojová studia. Klademe velký důraz na internacionalizaci, proto naše katedra uzavřela více než čtyřicet smluv se zahraničními univerzitami, kam každoročně odjíždí naši studenti na krátkodobé studijní pobyty či stáže. Dále jako vedoucí instituce realizujeme prestižní mezinárodní magisterský program „Erasmus Mundus Joint Master Degree“ s přízviskem GLODEP.

Vědecko-výzkumná činnost katedry odráží její rozvojové a environmentální zaměření a interdisciplinární povahu. Výzkumná témata zahrnují problematiku mezinárodní migrace, alokací rozvojové pomoci, indikátorů udržitelnosti a rozvoje, ekonomického růstu zaměřeného na chudé, sportu a rozvoje či participativního mapování. Z environmentálních témat je možné jmenovat výzkum kulturních ekosystémových služeb nebo vývoje lesní pokrývky v důsledku klimatických změn. Pracovníci katedry publikují v předních odborných časopisech v oblasti geografie, rozvojových studií a environmentálních věd.

web katedry

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)