Společenská odpovědnost

Předáváme nové poznatky

Přírodovědecká fakulta hraje dlouhodobě významnou roli na poli popularizace a propagace vědy. Právě naše fakulta stála u zrodu dnes celouniverzitního Veletrhu vědy, který původně odstartoval jako jarmark na podporu matematiky, chemie a fyziky. Na přírodovědecké fakultě původně začala Dětská univerzita (dříve Univerzita dětského věku), do níž jsou v současné zapojeny i ostatní fakulty Univerzity Palackého. Nové poznatky zprostředkováváme veřejnosti i prostřednictvím přednáškových cyklů Současná chemie nebo Rudolf Zahradník Lecture Series nebo samostatných přednáškách konaných na fakultě či Pevnosti poznání. Toto interaktivní muzeum vědy navíc pořádá i vzdělávací akce pro různé věkové skupiny. Velmi úzká je naše spolupráce se školami, podporujeme nadané a motivované středoškoláky. Pro školy i veřejnost je určen geopark, který byl v roce 2016 slavnostně otevřen za hlavní budovou na Envelopě. Poskytuje informace o horninách Moravy a Slezska.

Přírodovědecká fakulta nabízí prostřednictvím svých pracovníků i odborná stanoviska k řadě problémů. Ať už se jedná o spolupráci se státní nebo veřejnou správou, neziskovými organizacemi nebo médii. Je znaleckým ústavem v oborech chemie (anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie), zdravotnictví (toxikologie) a ekologie (populační dynamika a management populací, ekologie společenstev a ekosystému, ekologie sladkovodních ekosystémů, mikrobiální ekologie, hydrobiologie, ochrana a tvorba krajiny, pedologie a ochrana půdy, péče o zvláště chráněná území a ohrožené druhy rostlin a živočichů, posuzování vlivu na živou přírodu, hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 atd.).

Motivujeme k aktivitě studenty

Vedení fakulty podporuje studenty ve snaze starat se o své okolí a nebýt lhostejný k ostatním. Díky projektu Hýčkejte svou Přírodu! mohou přicházet s nápady, jak zlepšit prostředí na fakultě, přispět k její propagaci, oživit zdejší společenské a kulturní dění nebo zorganizovat spolupráci se středními školami. V tomto směru se angažují i zdejší studentské spolky, které pořádají kulturní a sportovní akce, podporují komunitní život nebo organizují akce ve prospěch životního prostředí.

Pomáháme potřebným

Už od roku 2008 fakulta pod záštitou děkana pořádá Vánoční sbírku pro děti z Klokánků v Olomouci a Dlouhé Loučce, které zřizuje Fond ohrožených dětí. Studenti, zaměstnanci i partneři věnují hračky, trvanlivé potraviny, kosmetiku, oblečení i obuv, které pak děti najdou na Štědrý den pod stromečkem. Podle organizátorů dárků rok od roku přibývá.

Staráme se o zaměstnance

Fakulta jako zodpovědný zaměstnavatel nabízí svým pracovníkům řadu benefitů včetně možnosti pracovat na částečný úvazek či pružné pracovní doby. Fakulta byla jedním z iniciátorů vzniku univerzitní mateřské školy, na děti svých zaměstnanců myslíme i při čerpání sociálního fondu. Oslava Dne dětí se stala již tradiční akcí. Vytváříme i možnosti pro odpočinek a relaxaci našich akademických i neakademických pracovníků. Mohou využít rekreace ve fakultním zařízení v Karlově za zvýhodněné ceny, v areálu v Holici mohou sportovat na tamním hřišti, v budově na Envelopě lze po domluvě hrát stolní tenis.

Vedení fakulty pokračuje ve snaze zajistit zaměstnancům příjemné prostředí. V areálu v Holici slouží pro odpočinek nedávno vybudovaný park.

Nezapomínáme na své seniory

Fakulta je v pravidelném kontaktu se svými seniory. Ti jsou vítání na pravidelných posemestrálních posezeních, před Vánocemi pořádáme setkání se seniory. Projevem úcty a poděkováním za šíření dobrého jména alma mater jsou i zlaté promoce (po 50 letech od promoce) a stříbrné promoce (25 let po promoci). V parku za fakultou od roku 2016 roste i Strom absolventů. Seniorské programy pořádá i Pevnost poznání.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)