Aktuality VaV

Výzvy

Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva

Dne 28.2.2018 byla vyhlášena 4. veřejná soutěž programu EPSILON (TAČR) - více zde

Výzva pro podávání projektů GAČR 2019 - standardní, juniorské, mezinárodní projekty - návrhy podávejte prostřednictvím oddělení VaV do 5. dubna 2018

Výzva k podávání návrhů kandidátů na člena předsednictva GAČR pro obor technické vědy - termín podání 26. březen 2018 (návrhy v listinné i elektronické podobě)

Ke dni 7. března MŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž programu INTER-EXCELLENCE, PODPROGRAMU INTER-ACTION LTAUSA18 - výzva

Výzva k podávání návrhů projektů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 - termín podávání návrhů 2.3.–24.4.2018

Důležité informace

Upozornění pro řešitelé projektů INTER-EXCELLENCE, ČESKO-IZRAELSKÁ, ČESKO-BAVORSKÁ A PODUNAJSKÁ SPOLUPRÁCE pokračujících a končících v roce 2018 čtěte zde

Získané projekty GA ČR pro rok 2018 - přehled

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani 

Praktické informace pro podávání a řešení projektů GAČR 2019 - přehled

Soutěže a ceny

Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2018 - podmínky účasti, web


Ceny Alfreda Badera

Uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu za organickou chemii - 15. červen 2018, o Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii - 31. března 2018. Pravidla pro podávání přihlášek a komise zde 


Cena SHIMADZU 2018

Termín doručení abstraktů (v ČJ, SJ nebo AJ) je 30. dubna 2018 na email: cz@shimadzu.eu.com