Výroční konference

Vážení kolegové, milí přátelé,
Výroční konference k  30. výročí založení Katedry ekologie a ŽP PřF UP v Olomouci a CHKO Litovelské Pomoraví je vzhledem k epidemiologické situaci přeložena (o náhradním termínu jednáme). Konference je určena všem zájemcům o přírodu. V programu budou preferovány příspěvky zaměřené na historii a vývoj obou pracovišť, vývoj ochrany a výzkum v CHKO Litovelské Pomoraví a aktuální témata řešená na zmíněných pracovištích. Konference bude probíhat v Laudonově sále v Pevnosti poznání PřF UP v Olomouci.

Doufáme, že Výroční konference přinese živou debatu.

Za organizátory se na setkání v Olomouci těší


Emil Tkadlec
Jan Losík
Petr Kovařík
Lukáš Weber

Program konference

Přednášky budou probíhat v Laudonově sále Pevnosti poznání v Olomouci, 17. listopadu 939. (pevnostpoznani.cz)

08:00 — 09:00 Registrace
09:00 — 09:30 Slavnostní zahájení
09:30 — 11:30 I. blok přednášek
11:30 — 12:30 Přestávka na oběd
12:30 — 14:30 II. blok přednášek
14:30 — 15:00 Přestávka
15:00 — 17:00 III. blok přednášek
17:00 — 20:00 Večerní posezení

Registrace

Pro registraci prosím využijte online formulář. Počet účastníků je omezen s ohledem na kapacitu Laudonova sálu (100 míst).

Účastnický poplatek: 250,- Kč (200,- Kč studenti).

Poplatek bude hrazen převodem na účet. Platební údaje budou zaslány při potvrzení registrace.

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • občerstvení v rámci přestávek
  • oběd
  • večerní raut

Kontakt

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
borivoj.sarapatka@upol.cz, +420 585 634 560

Ing. Michal Servus.
michal.servus@nature.cz, +420 585 153 967

Prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
emil.tkadlec@upol.cz, +420 585 634 561

Mgr. Jan Losík, Ph.D.
jan.losik@gmail.com, +420 585 634 564

Mgr. Petr Kovařík, Ph.D.
petr.kovarik@nature.cz, +420 585 153 965

Mgr. Lukáš Weber
lukas.weber@seznam.cz, +420 585 634 571

Sponzoři