Vědecko-výzkumné jednotky

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) je společným pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

V Centru regionu Haná působí přes 130 vědeckých pracovníků, z toho asi jedna pětina zahraničních. Pozornost zaměřují na proteinové biotechnologie, bioenergetiku, chemickou biologii, rostlinné biotechnologie, buněčnou biologii rostlin, genetiku a genomiku rostlin, genetické zdroje rostlin a metabolomiku. Mimo jiné luští dědičné informace rostlin a přispívají ke šlechtění nových odrůd plodin významných pro výživu lidstva. Zaměřují se také na studium metabolismu rostlinných hormonů cytokininů a různé biotechnologické aplikace. K dispozici mají špičkové přístroje, z nichž mnohé jsou v tuzemsku ojedinělé.

www.cr-hana.eu

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

V centru zájmu špičkového vědeckého centra jsou nanočástice a nanotechnologie. Odborníci se věnují především vývoji nanomateriálů a chemických látek, které mohou najít uplatnění v medicíně, biotechnologiích, potravinářství a dalších odvětvích průmyslu i při ochraně životního prostředí. Vědecké centrum je zapojeno do významných mezinárodních kolaborací v oblasti částicové fyziky, jako je Observatoř Pierra Augera vybavená takzvanými ultralehkými zrcadly vyvinutými v RCPTM nebo projekt CERN-ATLAS.

Ve vědeckém centru pracuje zhruba stovka vědců, z toho čtvrtina zahraničních. Zabývají se chemickým, materiálovým a optickým výzkumem. RCPTM patří v tuzemsku k nejvýkonnějším vědeckým pracovištím, své výsledky vědci každoročně prezentují ve zhruba 200 původních vědeckých pracích v prestižních časopisech. Centrum získalo prestižní grant Evropské výzkumné rady (ERC). Pořádá v tuzemsku ojedinělý přednáškový cyklus Rudolf Zahradník Lecture Series, v němž vystupují světově uznávaní vědci z oblasti chemie a materiálových věd.

www.rcptm.com