Ph.D. studenti

Současní:

Bývalí - úspěšně ukončení:

 • Mgr. Kateřina Kubešová, DiS.
  Biologická aktivita in vitro vybraných komplexů přechodných kovů (2013-2018)
  školitel prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.
 • Mgr. Iveta Bartoňková
  Konstrukce reportérových buněčných linií pro toxikologické a environmentální aplikace (2013-2017)
  školitel prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.
 • Mgr. Martina Štěpánková (Korhoňová)
  Enantiospecifické interakce mezi klinicky užívanými chirálními léčivy a regulačními drahami humánních cytochromů P450 (2013-2017)
  školitel prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.
 • Mgr. Alžběta Srovnalová (Kameníčková)
  In vitro účinky potravinových složek na signální dráhu aryluhlovodíkový receptor-CYP1A1 (2010-2014)
  školitel prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.
 • Mgr. Aneta Novotná
  Konstrukce stabilních nádorových buněčných linií pro monitoring aktivace xenoreceptorů zapojených do regulace metabolismu léčiv (2009-2013)
  školitel prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.
 • Mgr. Aneta Vávrová (Dořičáková)
  Úloha post-translačních modifikací ve funkci pregnanového X receptoru (2009-2013)
  školitel prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.
 • Mgr. Jana Rohožková (Petrusová)
  Molekulární determinace interakce rostlina/Potyvirus (2006-2011)
  školitel prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.