Seznam studentů doktorského studia - STAG

1. ROČNÍK 

 • Mgr. Lucia Sládeková  
  Střevní mikrobiální metabolity jako modulátory signální dráhy aryl uhlovodíkového receptoru
  Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)
 • Mgr. Šimon Pavlů
  Identifikace a analýza regulačních elementů kontrolujících transkripci v genomu ječmene
  Školitel: Ing. Hana Šimková, CSc. (KBBG PřF UP a ÚEB AVČR)

2. ROČNÍK 

 • Mgr. Zuzana Korchanová
  Identifikace, charakterizace a funkční validace genů zapojených do interakcí hostitele a patogenu padlí travní u obilovin
  Školitel: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D. (ÚEB)
 • Mgr. Adam Lampar
  Identifikace, charakterizace a funkční validace regulačních elementů promotorů u obilovin
  Školitel: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D. (ÚEB)
 • Mgr. Petr Urbiš
  Využití mikrofluidních systémů pro analýzu komplexních genomů
  Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

 • Mgr. Martin Kovačik  
  Analýza organizace a dynamiky buněčných jader v endospermu ječmene
  Školitel: Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (ÚEB)
 • Mgr. Klára Procházková
  Identifikace genů podílejících se na opravách toxických DNA-proteinových vazeb u huseníčku rolního
  Školitel: Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (ÚEB)
 • Mgr. Beáta Strejčková
  Funkční analýza genů ovlivňujících kvetení u obilovin
  Školitel: RNDr. Jan Šafář, Ph.D (ÚEB)

5. ROČNÍK

Úspěšně obhájené doktorské práce:

 • Mgr. Šárka Mascaretti, Ph.D.
  Vztah struktury a účinku chemoterapeutik na bakteriálních filmech a screeningu dynamiky antimikrobiálního účinku
  Školitel: prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D. (RCPTM)
 • Fen Yang, Ph.D.
  Understanding functions of STRUCTURAL MAINTENANCE OF CHROMOSOMES 5/6 complex in seed developmet
  Školitel: Mgr. Aleš Pečinka, Ph.D. (ÚEB)
 • Mgr. Jana Zwyrtková, Ph.D.
  Komparativní analýza genomů vybraných zástupců Poaceae (2021)
  Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)
 • Mgr. Alžběta Němečková, Ph.D.
  Studium replikace DNA v průběhu buněčného cyklu rostlin (2021)
  Školitel: Mgr. Eva Hřibová, Ph.D (ÚEB)
 • Mgr. Radim Svačina, Ph.D.
  Fyzické mapování Ph2 regionu u pšenice seté (2021)
  Školitel: Mgr. Jan Bartoš, Ph.D (ÚEB)
 • Mgr. Ondřej Ženata, Ph.D
  Studium regulace transkripční aktivity receptoru pro vitamín D (2019)
  Školitel doc. Ing. Radim vrzal, Ph.D. (KBBG)
 • Mgr. Eva Janáková, Ph.D.
  Genetický základ interakcí hostitele a patogenu v systému obilovin a padlí travního (Blumeria graminis) (2019)
  Školitel: Mgr. Miroslav Valárik, Ph.D. (ÚEB)
 • Mgr. Zuzana Tulpová Ph.D
  Sekvence a funkční analýza krátkého ramene chromozómu 7D pšenice (2019)
  Školitel: Ing. Hana Šimková Hana, CSc. (ÚEB)
 • Elodie REY, Ph.D.
  Reakce rostlinného genomu na přenos chromozómů (2018)
  Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)
 • Moses Nyine
  Genomic Selection to Accelerate Banana Breeding: Genotyping by Sequencing of Banana Hybrids (2018)
  Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)
 • Mgr. Kateřina Kubešová, DiS. Ph.D.
  Biologická aktivita in vitro vybraných komplexů přechodných kovů (2018)
  Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)
 • Mgr. Iveta Bartoňková, Ph.D.
  Konstrukce reportérových buněčných linií pro toxikologické a environmentální aplikace (2017)
  Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)
 • Mgr. Martina Štěpánková, Ph.D.
  Enantiospecifické interakce mezi klinicky užívanými chirálními léčivy a regulačními drahami humánních cytochromů P450 (2017)
  Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc.  (KBBG)
 • Mgr. Petr CÁPAL, Ph.D.
  Analýza genomu rostlin pomocí tříděných chromozómů (2016)
  Školitel: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)
 • Mgr. Alžběta Srovnalová Ph.D
  In vitro účinky potravinových složek na signální dráhu aryluhlovodíkový receptor-CYP1A1 (2014)
  Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. (KBBG)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)