Docent/-ka v oboru aplikovaná matematika (akademická pozice)

pátek 17. květen 2019, 15:41

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice

Docent v oboru aplikovaná matematika

Pracoviště: katedra matematické analýzy a aplikací matematiky (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2019

Požadavky:

  • akademický titul docent v oboru Aplikovaná matematika;
  • odborné zaměření: matematické modelování, optimalizace, aproximace dat;
  • praxe minimálně 5 let v oboru;
  • publikační a vědecká činnost v oboru;
  • zkušenosti z pedagogické praxe na vysoké škole;
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice;
  • schopnost vést výuku v češtině.

Další požadavky na uchazeče:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 18. 6. 2019.