Kateřina Holá a její školitel Radek Zbořil získali prestižní Cenu Wernera von Siemense

Laureáti Ceny Wernera von Siemense Kateřina Holá a Radek Zbořil.
Zdroj: www.siemens.cz
pátek 23. únor 2018, 13:30 – Text: Martina Šaradínová

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci a zvláštní ocenění za nejlepší ženskou disertační práci získala ve 20. ročníku prestižní vědecké soutěže Kateřina Holá z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého. Ocenění si ze čtvrtečního slavnostního předávání v pražské Betlémské kapli odvezl také vedoucí práce a ředitel RCPTM Radek Zbořil. Český Siemens udělil ceny projektům z oblasti technických a přírodovědných oborů v sedmi kategoriích.

„Kateřina Holá je bezesporu zcela ojedinělou vědeckou osobností, ve kterou vyzrála v mimořádně krátkém čase. Její obrovský potenciál a nadstandardní znalosti nejen v chemii se plně projevovaly již během jejího magisterského studia. Kateřina je přesně ten typ člověka, který se vědcem už narodil a své nadání jen umocňuje obrovskou pílí a pracovitostí. V neposlední řadě je týmovou hráčkou. Dokázala již jako doktorandka zcela samostatně spolupracovat a publikovat práce s významnými vědci z USA, Hongkongu, Řecka nebo Singapuru a u všech si vydobýt velký respekt,“ uvedl Zbořil.

V disertační práci se mladá vědkyně soustředila na přípravu a aplikace nových uhlíkových nanostruktur zejména pro biomedicínské aplikace. Díky propojení znalostí v oborech chemie, fyziky, biologie a medicíny navrhla a úspěšně realizovala syntézy uhlíkových kvantových teček, které se dají použít pro optické zobrazování v lékařské diagnostice, značení buněk nebo v protinádorové terapii. Prostor skýtají i v oblasti vývoje nových typů LED diod nebo fotokatalýzy. Přispěla také k vývoji nových derivátů grafenu. Její práce byly publikovány v nejprestižnějších časopisech materiálového výzkumu, jako jsou Nature Communications, ACS Nano nebo Advanced Materials.

Podle profesora Zbořila je oceněná práce jen částí z gigantické porce výsledků, kterých bývalá jeho studentka už stihla dosáhnout. Nezahrnuje například výsledky v oblasti magnetických nanočástic. S kolegy z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR byla hlavní autorkou přehledové práce o jejich využití cíleném transportu léčiv pro protinádorovou léčbu. Tento přehledový článek publikovaný v nejprestižnějším světovém chemickém časopise Chemical Reviews získal od roku 2016 téměř 200 citací. Podílela se také na vývoji technologie separace laktoferinu, důležitého proteinu s význačnými antimikrobiálními a antivirálními vlastnostmi, z kravského mléka nebo syrovátky s využitím magnetických nanočástic. Technologie chráněná evropským patentem je ve fázi finalizace licenčních smluv. Před sebou má vědkyně dvouletou postdoktorskou stáž ve švédské Uppsale.

Ocenění si převzalo 25 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů. Vítězové si rozdělili finanční odměny v celkové výši jeden milion korun. Během uplynulých dvaceti let podpořila firma Siemens 344 vědců a na odměnách rozdělila přes 10 milionů korun. Do 20. ročníku soutěže, která oceňuje práce z oblasti technických a přírodovědných oborů, se letos přihlásilo rekordních téměř 500 soutěžících. Ocenění putovalo do Olomouce i v roce 2012. Tehdy cenu za nejlepší disertační práci získal také tým z RCPTM: odborný asistent Společné laboratoře optiky Karel Lemr a jeho školitel Jan Soubusta.