Odborníci řešili u společného stolu dvojí kvalitu potravin v Unii

Blanka Vítová z právnické fakulty představila účastníkům setkání závěry své odborné studie.
Foto: Eva Hrudníková
sobota 16. červen 2018, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Prodiskutovat problematiku dvojí kvality potravin v různých zemích Evropské unie bylo cílem kulatého stolu, který se konal minulý týden v Olomouci. Na ojedinělém multioborovém setkání, které pořádala Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s nezávislým portálem Obnovitelně.cz, měla svého zástupce i Právnická fakulta UP. Blanka Vítová z katedry soukromého práva a civilního procesu informovala účastníky o připravovaných novinkách evropské legislativy v oblasti ochrany spotřebitele.

Ke stolu nazvanému Opravdové potraviny pro všechny Evropany usedlo na třicet odborníků –politici, zástupci akademické sféry, neziskového sektoru, obchodních řetězců, ale i výrobců či zemědělců. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo uspořádat tohle výjimečné odborné fórum. Věřím, že díky širokému oborovému spektru účastníků posuneme zvolené téma dál a výrazně přispějeme k celospolečenské diskuzi o dvojí kvalitě výrobků,“ řekl na úvod Martin Sedlák z Obnovitelně.cz.

Organizátoři rozdělili setkání do dvou bloků. V tom prvním řečníci představili problematiku dvojí kvality potravin v různých zemích Unie jak z pohledu spotřebitele a výrobce, tak i například z pohledu politiky. Legislativní pohled nabídla Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum olomoucké právnické fakulty. Ve svém příspěvku představila závěry své odborné studie – právního rozboru návrhu Evropské komise 2018/0090 (COD), kterou se mění směrnice o nekalých obchodních praktikách. Tu vypracovala v rámci smluvního výzkumu pro europoslankyni Olgu Sehnalovou, s níž fakulta dlouhodobě spolupracuje. „Podle mě jsou v připravované směrnici místa, která jsou problematická a mohla by být v praxi různě interpretovaná. Bylo by vhodné návrh zpřesnit, aby byl dozorovými orgány v praxi využitelný,“ zhodnotila Blanka Vítová.

 

Tématu se věnuje dlouhodobě. Například vloni spolu s Michalem Černým, kolegou z právnické fakulty, vypracovali unikátní studii, v níž zkoumali, zda na případy dvojí kvality zboží a různé složení produktů lze aplikovat některé z právních norem stávajícího právního řádu, případně jak by musela vypadat právní regulace v případě přímého zákazu takového jednání. S jejich studií se již seznámila a pracuje s ní Evropská komise.

Druhá část setkání pak patřila tématice produkce kvalitních potravin. Mezi vystupujícími byl například poslanec Marian Jurečka, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková nebo ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.