Pozice akademických pracovníků pro katedru anorganické chemie

čtvrtek 9. květen 2019, 11:30

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademických pozic

Profesor se zaměřením na anorganickou chemii

Pracoviště: katedra anorganické chemie (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Požadavky:

 • úspěšně ukončené profesorské řízení v oboru anorganická chemie nebo v oboru blízkém;
 • odborné znalosti v oblasti anorganická a koordinační chemie;
 • prokazatelné publikační výsledky v oborovém výzkumu;
 • grantová činnost v oboru;
 • zkušenosti a praxe v pedagogické činnosti;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Odborný asistent se zaměřením na anorganickou chemii

Pracoviště: katedra anorganické chemie (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru anorganická chemie;
 • titul Ph.D. v oboru anorganická chemie;
 • zkušenosti v oblasti syntézy koordinačních sloučenin podmínkou;
 • zkušenosti s vedením závěrečných prací pregraduálních studentů výhodou;
 • publikační a vědecká činnost v oboru;
 • předpoklady pro výzkumnou a pedagogickou práci;
 • minimálně 3 roky praxe v oboru;
 • koncepce a předpoklady pro popularizaci oboru;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Další požadavky na uchazeče společné pro obě výše vypsané pozice:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 10. 6. 2019.