Pozice akademických pracovníků pro katedru informatiky

středa 22. květen 2019, 9:45

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademických pozic

Docent v oboru informatika se zaměřením na analýzu dat

Pracoviště: katedra informatiky (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2019

Požadavky:

 • úspěšně ukončené habilitační řízení v oboru informatika;
 • publikační činnost v předních informatických časopisech a konferencích;
 • mezinárodní ohlasy;
 • účast na řešení vědeckých grantů;
 • zkušenosti a předpoklady pro výukovou činnost v informatických studijních programech;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Odborný asistent v oboru informatika

Pracoviště: katedra informatiky (Informace o katedře)
Počet pozic: 1
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru informatika;
 • min. 3 roky praxe v oboru;
 • publikační činnost v předních informatických časopisech a konferencích;
 • mezinárodní ohlasy;
 • účast na řešení vědeckých grantů;
 • předpoklady pro výukovou činnost v informatických studijních programech;
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce na úrovni obsazované pozice.

Další požadavky na uchazeče společné pro obě výše vypsané pozice:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 23. 6. 2019.