Přírodovědecká fakulta má další dvě nové fakultní školy

Studenti Církevního gymnázia Německého řádu Olomouc
Foto: Jakub Sís
neděle 4. listopad 2018, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Titul "Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci" byl propůjčen dalším dvěma středním školám. Nově ho může používat Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov a také Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc. Počet fakultních škol přírodovědecké fakulty se tak zvýšil na čtyřicet devět.

„Velmi rádi jsme přijali status fakultní školy, protože dlouhodobě vnímáme potřebu rozvoje výuky přírodních věd v rámci celého vzdělávacího systému a potřebu prohloubení spolupráce s univerzitou. Chceme umožnit našim žákům "přičichnout" k vědecké práci, a poskytnout jim tím více informací pro jejich rozhodování o budoucím směřování. A naopak, my chceme studentům učitelských oborů přírodovědecké fakulty nabídnout získání praktických zkušeností na moderní a progresivní střední škole," uvedl Ivan Luger, ředitel Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci.

Ředitelka Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy v Kyjově Renáta Soukalová chce díky spolupráci s přírodovědeckou fakultou podpořit zájem žáků o přírodovědné obory. „Přivítali jsme možnost obohatit výuku o nové metody i formy práce a nejnovější poznatky. Zároveň zde vidíme cestu, jak navázat kontakt s budoucími učiteli," podotkla Soukalová.

O udržování vzájemných kontaktů se starají zhruba tři desítky studentských koordinátorů a obdobný počet koordinátorů z řad akademických pracovníků přírodovědecké fakulty. Je mezi nimi i Jan Hercik, který chápe zařazení těchto dvou středních škol do fakultních vzdělávacích zařízení jako příležitost pro prohloubení další spolupráce. „Našim cílem je vytvořit systém oboustranně prospěšných aktivit. Jak kyjovské, tak i olomoucké gymnázium se snažíme aktivně zapojovat do pedagogického a didaktického výzkumu, být jim jakousi metodickou oporou například při revizi školních vzdělávacích programů či náplně a semináře ze zeměpisu," řekl Jan Hercik.

Pracovníci přírodovědecké fakulty pro studenty obou gymnázií pořádají tématické přednášky a terénní cvičení. "Do budoucna vidíme velký potenciál v práci s nadanými žáky," zakončil Jan Hercik. Ti se pak mohou zúčastnit odborných soutěží pro školy, zapojit se do projektů Badatel a Newton nebo navštívit popularizační akce fakulty jakou jsou Veletrh vědy a výzkumu, Noc vědců či Letní škola Jevíčko.