Režim na UP (aktualizováno 10. 5.): letní semestr, výuka, testování aj.

Pondělí 10. květen 2021, 9:50

Aktuální pravidla pro výuku, zkoušky a koleje na UP

V pondělí 10. 5. vstoupilo v platnost nové vládní opatření upravující režim výuky ve školství, které umožňuje prezenční praktickou a klinickou výuku studentů všech ročníků i konání prezenčních zkoušek za dodržení rozestupů. Podmínkou pro osobní přítomnost ve výuce je i nadále předložení negativního testu na covid-19 a rovněž ochrana dýchacích cest respirátorem či jiným stejně účinným prostředkem (např. nanorouškou). Podrobnější informace k režimu na svých domovských fakultách se dozvíte skrze fakultní rozcestník.

V rámci kontaktní výuky na UP momentálně mohou prezenčně probíhat:

  1. praktická, laboratorní, experimentální a umělecká výuka a praxe studentů všech ročníků;
  2. zkoušky, pokud je při nich rozestup osob alespoň 1,5 metrů;
  3. individuální konzultace s vyučujícím (na takové konzultaci je nicméně potřeba se dopředu s vyučujícím domluvit po e-mailu/telefonu).

Na kolejích mohou aktuálně pobývat ti studenti, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodů 1 až 3 výše a také ti, pro něž je kolej bydlištěm. Podrobnosti k ubytování na UP naleznete zde.

 

Testování zaměstnanců a studentů na covid-19, očkování akademiků

Na UP aktuálně na základě vládních nařízení probíhá každotýdenní testování zaměstnanců na covid-19. Zaměstnanci bez negativního testu nemohou pracovat v prostorách UP. Od 26. 4. se povinnost pravidelného testování týká také studentů, kteří se v rámci vládních výjimek mohou účastnit kontaktní výuky. Podrobnosti k testovacím místům na univerzitě najdete zde.

Od 3. května se akademici rovněž mohou registrovat k očkování proti covidu-19. Podrobnosti.

 

Provoz Knihovny UP

Knihovna UP na Zbrojnici a všechny fakultní pobočky zůstávají i od 12. 4. nadále uzavřeny. Knihy (a to i ty z prezenční studovny) je možné si půjčovat v dosavadním speciálním bezkontaktním režimu. Podrobnosti naleznete na webu knihovny.

Zpět