V Zahradníkovské sérii bude přednášet Niyazi Serdar Sariciftci

Repro: Žurnál UP
pondělí 9. duben 2018, 13:00 – Text: Martina Šaradínová

Fyzikální a materiálový chemik Niyazi Serdar Sariciftci z Univerzity Johanna Keplera v rakouském Linci bude dalším hostem cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series. Přednášku nazvanou Organic and bio-organic systems for solar energy conversion and CO2 Recycling pronese 11. dubna v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého od 12:00.

Bádání profesora Sariciftciho vedlo k mnoha významným vědeckým výsledkům v oblasti fotoindukované, optické a magnetické rezonance a popisu jevů v polovodičích a kovových polymerech. Je vynálezcem solárních článků pracujících na principu konjugovaného heteropřechodu mezi polymery a fulereny. Tyto objevy odstartovaly výzkumy v nové oblasti polymerních fotodetektorů a organických solárních článků. V současné době se věnuje celé řadě dalších témat, jako jsou například elektrochemické redukce oxidu uhličitého a bio-organická elektronika.

„Výzkum využití solární energie pro technologie přímého štěpení vody, ale i organických solárních cel se v našem centru v posledních letech významně rozvíjí zejména s využitím nových nanotechnologických přístupů. Výzkum profesora Sariciftciho zaměřený na organické systémy pro konverzi solární energie a recyklaci oxidu uhličitého je velmi komplementární k našim aktivitám a mohl by v budoucnu vyústit v některé společné výzkumné projekty,“ řekl generální ředitel RCPTM Radek Zbořil.

Profesor Sariciftci publikoval mimo jiné v časopisech Science, Nature Materials nebo Nature Photonics. Je autorem více než 600 prací, které mají přes 45 tisíc citací. Jeho h-index je 91. Působil mimo jiné v Institutu pro polymery a organické pevné látky na Kalifornské univerzitě pod vedením Alana J. Heegera, který se stal v roce 2000 nositelem Nobelovy ceny za chemii.

Přednáškový cyklus pojmenovaný po nestoru české kvantové chemie Rudolfu Zahradníkovi pořádá RCPTM od roku 2013. Cílem je představovat olomoucké akademické obci i veřejnosti přední světové osobnosti chemického a materiálového výzkumu. Více informací najdete zde.