Vnitřní předpisy a normy PřF UP

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
3 Jednací řád Akademického senátu PřF UP 14.12.2016 1.1.2017 15.5.2018
PřF-A-16/03-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu PřF UP I. úplné znění 7.3.2018 16.5.2018 25.1.2021
PřF-A-16/03-ÚZ02 Jednací řád Akademického senátu PřF UP, II.úplné znění 25.1.2021 26.1.2021
4 Jednací řád Vědecké rady PřF UP 24.2.2006 1.3.2006 21.5.2021
PřF-A-06/04-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady PřF UP (I. úplné znění) 20.5.2021 21.5.2021
PřF-A-04/05-N15 Novela č. 15 Statutu Přírodovědecké fakulty UP 22.10.2021 23.10.2021
PřF-A-16/03-N02 Novela Jednacího řádu Akademického senátu PřF UP 25.1.2021 26.1.2021
PřF-A-06/04-N01 Novela Jednacího řádu Vědecké rady PřF UP 20.5.2021 21.5.2021
PřF-A-04/05-N13 Novela Statutu Přírodovědecké fakulty UP 4.12.2020 1.1.2021 30.6.2021
PřF-A-04/05-N14 Novela Statutu Přírodovědecké fakulty UP 25.6.2021 1.7.2021 31.3.2022
5 Statut Přírodovědecké fakulty UP (úplné znění účinné dnem 24. 2. 2017) 2.6.2004 22.9.2004 27.2.2019
PřF-A-04/05-ÚZ11 Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (XI. úplné znění) 22.5.2019 1.9.2019 31.12.2020
PřF-A-04/05-ÚZ13 Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (XIII.úplné znění) 4.12.2020 1.1.2021 30.6.2021
PřF-A-04/05-ÚZ14 Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (XIV. úplné znění) 25.6.2021 1.7.2021 31.10.2021
PřF-A-04/05-ÚZ15 Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (XV. úplné znění) 22.10.2021 23.10.2021 31.12.2021
PřF-A-04/05-ÚZ16 Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci (XVI. úplné znění) 25.6.2021 1.1.2022
PřF-A-19/01 Vnitřní předpis PřF UP o provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 29.5.2019 1.9.2019
AS2011 Volební a jednací řád Akademického senátu PřF UP 17.3.1999 17.3.1999 31.12.2016
5 Volební řád Akademického senátu 1.1.2017 1.1.2017 14.11.2019
PřF-A-99/01-ÚZ09 Volební řád Akademického senátu PřF UP, IX. úplné znění 29.4.2020 30.4.2020
PřF-A-99/01-ÚZ07 Volební řád Akademického senátu PřF UP, VII. úplné znění 15.11.2019 15.11.2019 17.3.2020
PřF-A-99/01-ÚZ08 Volební řád Akademického senátu PřF UP, VIII. úplné znění 18.3.2020 18.3.2020 1.5.2020
PřF-A-04/05-N12 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty UP 18.3.2020 18.3.2020 4.12.2020
PřF-A-04/05-N11 Změna Statutu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 22.5.2019 1.9.2019 18.3.2020
PřF-A-99/01-N09 Změna Volebního řádu Akademického senátu PřF UP 29.4.2020 30.4.2020
PřF-A-99/01-N07 Změna Volebního řádu Akademického senátu PřF UP 15.11.2019 15.11.2019 17.3.2020
PřF-A-99/01/N8 Změna Volebního řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP 18.3.2020 18.3.2020 1.5.2020

Vnitřní normy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
2/2012 Čerpání nepřímých nákladů projektů OP VK v roce 2012 24.10.2012 24.10.2012 31.12.2012
5/2013 Čerpání nepřímých nákladů projektů OP VK v roce 2013 20.6.2013 20.6.2013 31.12.2013
3/2011 Čerpání nepřímých nákladů projektů OP VK v roce 2011 1.11.2011 1.11.2011 31.12.2011
A-14/4/SD Čerpání nepřímých nákladů projektů OPVK v roce 2014 18.6.2014 18.6.2014 31.12.2014
A-15/4/SD Čerpání nepřímých nákladů projektů OPVK v roce 2015 1.6.2015 1.6.2015 31.12.2015
PřF-B-20/03 Děkanské volno 13.11.2020 13.11.2020 31.12.2020
PřF-B-19/09 Děkanské volno 4.11.2019 4.11.2019 31.12.2019
PřF-B-21/05 Děkanské volno 14.10.2021 18.10.2021 31.12.2021
PřF-B-21/06 Děkanské volno 2.12.2021 3.12.2021 8.12.2021
PřF-B-22/02 Děkanské volno 14.9.2022 15.9.2022
PřF-B-17/01 Děkanské volno 27. prosince 2017 27.11.2017 28.11.2017 28.12.2017
PřF-B-21/03 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na PřF UP v Olomouci 10.6.2021 11.6.2021
A-17/8-SD Dodatek č. 1 k Hospodářské směrnici pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 28.4.2017 28.4.2017
A-16/5/MPD Dodatek č. 1 k Metodickému pokynu děkana pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců 14.12.2016 1.1.2017 20.12.2017
A-17/11-RD Dodatek č. 2 k Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP 1.9.2017 1.9.2017
A-16/3/SD Dodatek ke směrnici, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 10.6.2016 1.9.2016 31.8.2017
PřF-B-19/04 Hlášení škod na PřF UP 11.4.2019 11.4.2019
PřF-B-17/02 Hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců PřF UP 20.12.2017 21.12.2017 3.3.2019
PřF-B-19/02 Hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců PřF UP za r. 2018 4.3.2019 4.3.2019 31.3.2020
2/2007 Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na PřF UP 5.4.2007 5.4.2007 31.12.2007
3/2014 Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2014 9.4.2014 9.4.2014 31.12.2014
A-15/2/SD Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2015 2.4.2015 2.4.2015 31.12.2015
A-17/6-SD Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2017 30.3.2017 30.3.2017 9.4.2019
PřF-B-18/06 Hospodářská směrnice pro Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2018 11.4.2018 11.4.2018 9.4.2019
A-14/15/MPD Metodický pokyn děkana pro hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků zaměstnanců 14.12.2016 15.12.2016 20.12.2017
A-15/6-ÚZ01 Metodický pokyn děkana PřF UP k poskytování cestovních náhrad na PřF UP ze dne 11.11.2015, 1. úplné znění účinné dnem 1.9.2018 29.6.2018 1.9.2018 31.5.2022
A-17/2-MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 20.3.2017 20.3.2017
4/2014 Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 2014 22.5.2014 22.5.2014 31.5.2015
A-15/3/MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 2015 1.6.2015 1.6.2015 30.3.2016
A-16/2-MPD Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 2016 31.3.2016 31.3.2016 19.3.2017
PřF-B-19/05 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF Up 10.4.2019 10.4.2019
PřF-B-19/05-ÚZ01 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP (I.úplné znění) 18.5.2020 18.5.2020
PřF-B-19/05-ÚZ02 Metodika dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP (II. úplné znění) 9.11.2021 12.11.2021
PřF-B-21/04 Mimořádná inventarizace na PřF UP v Olomouci 6.8.2021 7.8.2021 28.6.2022
PřF-B-21/04-ÚZ01 Mimořádná inventarizace na PřF UP v Olomouci (I. úplné znění) 31.8.2021 1.9.2021 28.6.2022
PřF-B-18/11 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF 1.12.2018 1.12.2018
PřF-B-18/11-ÚZ01 Mzdové tarify akademických a vědeckých pracovníků PřF UP (první úplné znění) 11.1.2019 11.1.2019
A-17/2-MPD-N01 Novela č. 1 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů 19.3.2018 19.3.2018
PřF-B-18/04-N02 Novela č. 2 k Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF 6.1.2020 6.1.2020 28.2.2022
A-15/7/SD-N02 Novela č. 2 ke Směrnici děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP 4.11.2019 4.11.2019 31.12.2021
PřF-B-18/04-N03 Novela č. 3 k Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP 24.2.2022 1.3.2022 30.6.2022
PřF-B-22/01 Novela č. 5 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 22.7.2022 22.7.2022
PřF-B19/05-N01 Novela č.1 k Metodice dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP 18.5.2020 18.5.2020
PřF-B-21/04-N01 Novela č.1 k Mimořádné inventarizaci na PřF UP v Olomouci 31.8.2021 1.9.2021 28.6.2022
PřF-B-20/04-N01 Novela č.1 k Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě 25.11.2020 26.11.2020
PřF-B-19/07-N01 Novela č.1 ke Statutu Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor 1.1.2021 1.1.2021
PřF-B-19/08-N01 Novela č.1 ke Statutu Etické komise PřF UP 7.10.2020 15.10.2020
PřF-B-19/05-N02 Novela č.2 k Metodice dělení neinvestičním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření PřF UP 9.11.2021 12.11.2021
PřF-B-19/06 Novela č.2 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 18.4.2019 18.4.2019
PřF-B-20/02 Novela č.3 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 24.4.2020 24.4.2020
A-15/7/SD-N03 Novela č.3 ke Směrnici děkana PřF ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP 12.12.2020 1.1.2021
PřF-B-21/01 Novela č.4 k metodickému pokynu děkana PřF UP č. A-17/2-MPD ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory 7.4.2021 7.4.2021
PřF-B-18/04-N04 Novela č.4 k Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP 27.6.2022 1.7.2022
A-14/8-NO4 Novela č.4 k Rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 9.7.2019 1.9.2019
A-15/7/SD-N04 Novela č.4 ke Směrnici děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP 21.1.2022 24.1.2022
A-14/8-NO5 Novela č.5 k Rozhodnutí děkana PřF UP č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP v Olomouci 22.7.2019 1.8.2019
A-14/8-N06 Novela č.6 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu 27.3.2020 1.4.2020
A-14/8-N07 Novela č.7 k Rozhodnutí děkana PřF UP v Olomouci č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UPOL 30.9.2021 1.10.2021
3/2007 Obsazování pohostinských pokojů v areálu Holice 11.11.2007 11.11.2007 31.12.2007
PřF-B-21/02 Ochránce práv studentů PřF UP 26.5.2021 1.7.2021
2/2010 Opatření děkana k provedení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Biochemie pro akademický rok 2010/2011 16.2.2010 16.2.2010 31.10.2010
A-14/9/OD Opatření děkana k udělování ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací a vynikajícím pedagogům PřF UP 18.6.2014 18.6.2014 6.3.2019
SZR2005 Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 1.1.2006 1.1.2006 31.12.2012
1/2010 Opatření děkana PřF UP k provedení některých ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP a Rigorózního řádu UP 15.12.2009 1.1.2010
PřF-B-18/03 Opatření děkana PřF UP o přiřazení počtů kreditů vyučovacím předmětům 26.6.2018 26.6.2018
PřF-B-18/04-ÚZ01 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP 6.9.2018 6.9.2018 5.1.2020
PřF-B-18/04-ÚZ02 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP (II. úplné znění) 6.1.2020 6.1.2020 28.2.2022
PřF-B-18/04-ÚZ03 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP (III. úplné znění účinné dnem 1.3.2022) 24.2.2022 1.3.2022 30.6.2022
PřF-B-18/04-ÚZ04 Opatření děkana PřF UP v Olomouci, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému v rámci Institucionální akreditace na PřF UP (IV. úplné znění účinné dnem 1.7.2022) 27.6.2022 1.7.2022
1/2011 Opatření děkana upřesňující harmonogram a formu přípravy akreditačních materiálů 14.6.2011 14.6.2011
5/2009 Opatření děkana, kterým se stanoví výše poplatků za služby a výkony spojené s organizováním rigorózní zkoušky na PřF od akademického roku 2008/2009 19.6.2009 19.6.2009 24.4.2017
A-14/10/OD Opatření děkana, kterým se upravuje organizace doktorského studia v kreditovém systému na PřF UP 20.8.2014 1.9.2014
1/2008 Poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu 20.3.2008 25.3.2008 31.12.2008
2/2009 Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu 1.3.2009 1.3.2009 31.12.2009
4/2007 Provozní řád areálu Holice 1.11.2007 1.11.2007 31.12.2007
PřF-B-18/09 Provozní řád autoprovozu PřF UP 20.11.2018 20.11.2018
PřF-B-18/10 Provozní řád podzemních garáží PřF UP v Olomouci 26.11.2018 26.11.2018
A-17/5-RD Rozhodnutí děkana o zrušení pracovního místa 1.7.2017 1.7.2017 2.7.2017
4/2009 Rozhodnutí děkana o zrušení pracovního místa 1.6.2009 1.6.2009 2.6.2009
A/14/11/RD Rozhodnutí děkana o zrušení pracovního místa 1.11.2014 1.11.2014 2.11.2014
A/15/5/RD Rozhodnutí děkana o zrušení pracovního místa 1.10.2015 1.10.2015 2.10.2015
A-14/8-ÚZ01 Rozhodnutí děkana PřF Up č. A-14/8/RD - Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP (I. úplné znění) 22.7.2019 1.9.2019
1/2007 Rozhodnutí děkana PřF UP k cestovním náhradám 26.3.2007 26.3.2007 31.12.2007
PřF-B-19/03 Rozhodnutí o zrušení normy 6.3.2019 6.3.2019
1/2011 Směrnice děkana PřF UP „Hospodaření v režimu doplňkové činnosti na PřF UP" 28.4.2011 28.4.2011 31.12.2011
PřF-B-18/02 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 15.6.2018 15.6.2018
1/2014 Směrnice děkana PřF UP k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13.1.2014 13.1.2014 26.2.2020
A-15/7/SD-ÚZ02 Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (II. úplné znění účinné dnem 4.11.2019) 4.11.2019 4.11.2019 31.12.2021
A-15/7/SD-ÚZ03 Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (III. úplné znění účinné dnem 1.1.2021) 30.12.2020 1.1.2021
A-15/7/SD-ÚZ04 Směrnice děkana PřF UP ze dne 17.12.2015, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (IV. úplné znění účinné dnem 21.1.2022) 21.1.2022 24.1.2022
A-15/7/SD Směrnice děkana PřF UP, kterou se provádějí některá ustanovení Stipendijního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1.1.2016 1.1.2016 3.11.2019
A-14/5/SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 18.6.2014 1.9.2014 31.8.2017
A-14/5/SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP 1.9.2014 1.9.2014 31.8.2017
A-17/4-SD Směrnice, kterou se provádí některá ustanovení Studijního a zkušebního řádu UP (I. úplné znění účinné dnem 1. 9. 2017) 1.9.2014 1.9.2014
4/2013 Stanovení úrovně nepřímých nákladů na PřF UP 23.5.2013 23.5.2013 24.5.2013
2/2011 Stanovení úrovně nepřímých nákladů na PřF UP 2011 28.4.2011 28.4.2011 24.9.2012
1/2012 Stanovení úrovně nepřímých nákladů na PřF UP 2012 25.9.2012 25.9.2012 31.1.2013
PřF-B-19/07 Statut Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor 21.5.2019 21.5.2019 31.12.2020
PřF-B-19/07-ÚZ01 Statut Ceny děkana PřF UP pedagogům a autorům rozvíjejícím vědní obor (I. úplné znění) 1.1.2021 1.1.2021
PřF-B-19/08-ÚZ1 Statut Etické komise PřF UP (I. úplné znění) 7.10.2020 15.10.2020
PřF-B-19/08 Statut Etické komise Přírodovědecké fakulty UP 23.10.2019 1.1.2020 15.10.2020
PřF-B-20/05 Statut Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů 1.1.2021 1.1.2021
A-14/13/PD Ustanovení vyřazovací komise PřF UP 1.10.2014 1.10.2014 31.12.2017
SD-2009-SPII Vnitřní směrnice pro projekt č. SPII/4h6/35/07 s názvem „Výukový model e-lerningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí na léta 2007-2010“, řešený na katedře geoinformatiky PřF 30.1.2009 30.1.2009 31.12.2009
1/2009 Vnitřní směrnice pro stanovení režijních nákladů pro rok 2009 30.1.2009 30.1.2009 31.12.2009
4/2008 Výnos o registraci a proplácení dokladů za knihy 16.12.2008 16.12.2008
PřF-B-20/04 Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě 16.11.2020 19.11.2020
PřF-B-20/04-ÚZ01 Využití pokusných zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě (I. úplné znění) 25.11.2020 26.11.2020
0/2009 Zásady vedení agendy spjaté se studiem v prostředí informačního systému STAG na Univerzitě Palackého v Olomouci 18.2.2009 18.2.2009 31.12.2009
A-16/6/RD Změna hodnoty stravovacích poukázek na PřF UP 1.1.2017 1.1.2017 31.3.2020
A-17/7-RD Zrušení Rozhodnutí děkana č. 5/2009, kterým se stanoví výše poplatků za služby a výkony spojené s organizováním rigorózní zkoušky na PřF od akademického roku 2008/2009 24.4.2017 24.4.2017 25.4.2017
A‐14/7/RD Zrušení Rozhodnutí děkana PřF 4/2007 Provozní řád areálu Holice 1.7.2014 1.7.2014 2.7.2014
A‐14/6/RD Zrušení Rozhodnutí děkana PřF č. 3/2007 Obsazování pohostinských pokojů v areálu Holice 1.7.2014 1.7.2014 2.7.2014

Zavřít stránku