Doporučení v souvislosti s covid-19

aktualizováno 14. ledna 2022

Informace a opatření UP k výuce www.upol.cz/covid-19

V souvislosti s přetrvávajícím výskytem covidu-19 se přírodovědecká fakulta řídí opatřeními, která jsou vydána celouniverzitně. Znění těchto opatření i návazných doporučení jsou na základě měnící se situace aktualizována. Pravidla platná na celé UP jsou zveřejněna na této univerzitní stránce.

Povinné testování zaměstnanců od 17. ledna 2022

Od pondělí 17. ledna 2022 má Univerzita Palackého dle mimořádného opatření MZ ČR ze dne 5. ledna 2022 povinnost testovat dvakrát týdně všechny své zaměstnance rychlým antigenním testem určeným pro sebetestování („samotestem“). Testování se musí podrobit (bez ohledu na to, zda je současně studentem) zaměstnanec zaměstnaný na pracovní poměr (bez ohledu na výši jeho úvazku), pracovník zaměstnaný na DPP/DPČ, stážista, praktikant či dobrovolník vykonávající praxi na půdě UP i osoba, která je orgánem či členem orgánu. Týká všech zaměstnanců, nehraje roli, zda je osoba očkována (a kolika dávkami), či neočkována nebo zda prodělala onemocnění covid-19. Povinnost absolvovat testování neplatí v případech, kdy se zaměstnanec nesetkává na svém pracovišti či při výkonu své činnosti (tj. např. na služební cestě) se třetími osobami. Informace o příp. dalších výjimkách najdete na stránce www.upol.cz/covid-19/testovani-zamestnancu, tyto je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat přímo na svém pracovišti.

Na PřF UP je povinné testování zaměstnanců zajišťováno centrálně na dvou místech. Z důvodů organizačních (i navazující administrativy) je nutné se předem na testování zaregistrovat. K testování můžete využít místo podle vašeho výběru, nehraje roli, ve které fakultní budově je umístěno vaše pracoviště. Testování je zajištěno každý pracovní den:

Podrobné informace jsou zaměstnancům rozsílány prostřednictvím hromadného mailu.
 

Forum Koronavirum

Protože první podmínkou úspěšného řešení jakéhokoliv problému je otevřená, svobodná a váženě míněná diskuse, jsme rádi, že se na půdě naší univerzity podařilo zorganizovat Forum Koronavirum. Tedy setkání lidí, kteří se na komplex problémů způsobených epidemií dívají sice z různých úhlů, ale jsou ochotni a schopni spolu mluvit.

V tomto záznamu uslyšíte lékaře, přírodovědce, matematiky, ale i reprezentanty věd společenských a humanitních. Ne vždy spolu souhlasí, ale vedou kultivovanou, odpovědnou a vážně míněnou diskusi.

Záznam je rozdělen do tří částí: blok 1, blok 2 a blok 3.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)