Vědecká centra

Díky Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovacie (OP VaVpI) vyrostla v areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého dvě vědecká centra – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Provoz v nových budovách se špičkovým vybavením byl zahájen v roce 2013, týmy ale navázaly na předchozí výzkumy. Obě centra vykazují vysokou míru internacionalizace. Pracuje v nich zhruba pětina až čtvrtina vědců ze zahraničí, pracoviště jsou zapojena do mezinárodních projektů.

Podle hodnocení Lidových novin z roku 2014 i 2016 patří obě vědecká centra v porovnání s 48 vědeckými tuzemskými centry vzniklými z OP VaVpI k publikačně nejaktivnějším. Výraznou měrou přispívají k tomu, že se zlepšuje postavení Univerzity Palackého v mezinárodních žebříčcích vysokých škol.