Komise pro státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studium

B1101 Matematika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Matematika, Deskriptivní geometrie

Diskrétní matematika

Předsedové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
Členové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
Mgr. Patrik Peška, Ph.D.

Matematika a její aplikace

Předsedové:
prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Michal Botur, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Matematika

(dvouoborové studium)

Předsedové:
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
Členové: 
prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
Mgr. Patrik Peška, Ph.D.

Deskriptivní geometrie

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
Členové: 
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.
RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
Mgr. Michal Botur, Ph.D.
Mgr. Marie Chodorová, Ph.D.

B1103 Aplikovaná matematika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika

studijní obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví

Předsedové:
prof. RNDr. dr. hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. dr. hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
Ing. Aleš Michalec
Ing. Boris Navrátil, CSc. – VŠB-TU Ostrava

studijní obor Aplikovaná statistika

Předsedové:
prof. RNDr. dr. hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. dr. hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

B1201 Geologie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Environmentální geologie, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání

Environmentální geologie

Předsedové:
prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Petr Sulovský, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
Mgr. Kamil Kropáč, Ph.D.
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. – Masarykova univerzita v Brně

Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.
Členové:  
prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Petr Sulovský, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.
Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.              

B1301 Geografie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Geografie a Geoinformatika, Regionální geografie, Mezinárodní rozvojová studia, Environmentální studia a udržitelný rozvoj, Geografie

Geografie a geoinformatika

Předseda:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Členové:
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. 
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.
Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Mgr. Miroslav Rypka, Ph.D.
Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. – Masarykova univerzita v Brně
Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. – Univerzita Pardubice

Regionální geografie

Předsedové:
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. 
Členové:
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.        
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D. 
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Mezinárodní rozvojová studia

Předsedové:
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Členové:
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. PhDr. Lubor Kysučan, CSc.
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. 
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Předsedové:
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
Členové:
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. 
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Geografie

(dvouoborové studium)

Předsedové:
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Členové:
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně

B1406 Biochemie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství, Bioinformatika

Biochemie

Předsedové:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. David Kopečný, Ph.D.
Mgr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.
Mgr. David Zalabák, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D. –  Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. RNDr. Dana Walterová, CSc. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. – Masarykova univerzita v Brně

Biotechnologie a genové inženýrství

Předsedové:
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
doc. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.
Členové:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.
Ing. Pavel Křenek, Ph.D.
Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.
Ing. Pavol Vadovič, Ph.D.
Mgr. David Kopečný, Ph.D.
Mgr. Anna Kuchařová, Ph.D.
Mgr. Ivan Luptovčiak, Ph.D.
Mgr. Mária Majeská Čudejková, Ph.D.
Mgr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Mgr. Olga Šamajová, Dr.
Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.
Georgios Komis, Ph.D. 
Yuliya Krasylenko, Ph.D.
Despina Samakovli, Ph.D.

Bioinformatika

Předseda:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
Místopředseda:
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc.
Mgr. David Kopečný, PhD.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.,
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Martin Raus, PhD.

B1407 Chemie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Chemie, Aplikovaná chemie,  Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Nanomateriálová chemie, Chemie pro víceoborové studium

Chemie

Předsedové:
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
Členové:
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Ing. Josef Čáslavský, CSc. – Vysoké učení technické v Brně
doc. RNDr. Michal Roth, CSc. – Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Aplikovaná chemie

Předsedové:
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Členové:
prof. RNDr. Lubomír Lapčík, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
RNDr. Monika Ondrášová, Ph.D. – UTB Zlín
RNDr. Dana Sichertová, Ph.D. – Nemocnice Třebíč

Bioanorganická chemie

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. 
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.

Bioorganická chemie a chemická biologie

Předseda:
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Galuszka Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
Ing. Kristýna Bürglová, Ph.D.
Mgr. Mária Majeská Čudejková, Ph.D.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. MUDr. Jiří Drábek, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
MUDr. Petr Džubák, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
Mgr. Marta Khoylou, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci

Nanomateriálová chemie

Předsedové:
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Lubomír Lapčík, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. – TEVA Czech Industries, s.r.o., Opava

Chemie pro víceoborové studium

Předsedové:
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Členové: 
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
RNDr. Buhuslav Drahoš, Ph.D.

B1501 Biologie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Biologie a ekologie, Molekulární a buněčná biologie, Experimentální biologie, Biologie

Biologie a ekologie

Předsedové:
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr.
Členové:
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
Mgr. Beata Matysioková, Ph.D.
prof. RNDr. František Krahulec, CSc. – Botanický ústav AV ČR Průhonice
prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. – Masarykova univerzita v Brně
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. – Masarykova univerzita v Brně

Molekulární a buněčná biologie

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
RNDr. Peter Illés, Ph.D.
RNDr. René Lenobel, Ph.D.
RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
Mgr. Iveta Bartoňková, Ph.D.
Mgr. Aneta Grycová, Ph.D.
Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
Mgr. Jan Vrána, Ph.D.
Mgr. Aneta Vrzalová, Ph.D.
RNDr. David Kopecký, Ph.D. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
RNDr. Jan Šafář, Ph.D. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně
Ing. Hana Šimková, CSc. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 
Mgr. Jan Bartoš, Ph.D. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Experimentální biologie

Předseda:
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Frébortová, CSc.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. René Lenobel, Ph.D.
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Radim Simerský, Ph.D.
RNDr. Lucie Szüčová, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
RNDr. Radim Jan Vašut, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Mgr. Karel Doležal, Dr.
Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, Ph.D. – Masarykův onkologický ústav v Brně
Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. – Masarykův onkologický ústav v Brně
MUDr. Petr Miller, Ph.D. – Masarykův onkologický ústav v Brně

Biologie

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.
RNDr. Božena Sedláková, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.
RNDr. Radim Jan Vašut, Ph.D.
RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
PaedDr. Vladimír Vinter, Dr.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
Mgr. Robin Kundrata, Ph.D.
Mgr. Beata Matysioková, Ph.D.
Mgr. Jana Štěpánková, Ph.D. – Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Mgr. Olga Vránová, Dr. – Pedagogická fakulta UP v Olomouci

B1601 Ekologie a ochrana životního prostředí

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Ekologie a ochrana životního prostředí, Biologie v ochraně životního prostředí

Ekologie a ochrana životního prostředí

Předsedové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.
RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.

Biologie v ochraně životního prostředí

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Členové:
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D.
RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Dr.
RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.

B1701 Fyzika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Digitální a přístrojová optika, Molekulární biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Nanotechnologie, Počítačová fyzika, Přístrojová fyzika

Aplikovaná fyzika

Předseda:
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
Členové:
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava

Biofyzika

Předseda:
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Dr. Jan Švec, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D. – Ostravská univerzita v Ostravě

Digitální a přístrojová optika

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Ing. RNDr. Jan Podloucký

Molekulární biofyzika

Předseda:
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D. – Ostravská univerzita v Ostravě

Nanotechnologie

Předsedové:
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
Členové:
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. – Ústav fyziky materiálu AV ČR
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. – Slovenská technická univerzita Bratislava

Obecná fyzika a matematická fyzika 

Předsedové:
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Petr Marek, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně

Optika a optoelektronika

Předsedové:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. RNDr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.

Počítačová fyzika

Předsedové:
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
Bc. Ing. Václav Michálek, Ph.D.
Mgr. Robert Myška, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
Mgr. Libor Nožka, Ph.D. – FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha

Přístrojová fyzika

Předsedové:
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Ivo Vyšín, CSC.
RNDr. Michal Prouza, Ph.D. – FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha
Mgr. Libor Nožka,Ph.D. – FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha
Mgr. Jan Ebr – FZÚ AV ČR, v.v.i., Praha

Fyzika

(dvouoborové studium)

Předseda:
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Členové: 
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. – Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Martina Malínková – Slovanské gymnázium Olomouc

B1801 Informatika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika pro vzdělávání

Informatika

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D. 
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
Mgr. Jan Konečný, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Aplikovaná informatika

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
Mgr. Jan Konečný, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Informatika pro vzdělávání

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D. 
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
Mgr. Jan Konečný, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

B5345 Specializace ve zdravotnictví

Složení komise pro státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Optometrie

Optometrie

Předseda:
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
RNDr. František Pluháček, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Mgr. Michal Kolář, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. – LF UP a FN Olomouc, oční klinika
MUDr. Barbora Bábková – LF UP a FN Olomouc, oční klinika
MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. – LF UP a FN Olomouc, oční klinika
MUDr. Marta Karhanová – LF UP a FN Olomouc, oční klinika
MUDr. Klára Marešová, Ph.D. – LF UP a FN Olomouc, oční klinika

Navazující magisterské studium

N1101 Matematika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy, Učitelství matematiky pro střední školy

Diskrétní matematika

Předsedové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
Členové: 
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, PhD.
doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
Mgr. Patrik Peška, Ph.D.

Matematika a její aplikace

Předsedové:
prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc.
RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.
Mgr. Jana Burkotová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:   
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
Členové: 
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.
Mgr. Marie Chodorová, Ph.D.

Učitelství matematiky pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc. 
Členové:
prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc. 
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
Mgr. Patrik Peška, Ph.D.

N1103 Aplikovaná matematika

Složení komise pro státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Aplikace matematiky v ekonomii

Aplikace matematiky v ekonomii

Předsedové:
prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D.
RNDr. Jiří Fišer, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.
Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D.
Mgr. Jana Burketová, Ph.D.
Mgr. Kamila Fačevicová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. – Filozofická fakulta UP v Olomouci
Ing. Boris Navrátil, CSc. – VŠB–TU Ostrava

N1201 Geologie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Environmentální geologie, Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Environmentální geologie

Předsedové:
prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Petr Sulovský, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
Mgr. Kamil Kropáč, Ph.D.
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.
prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. – Masarykova univerzita v Brně

Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předseda:
prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D.
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.
Členové:  
prof. RNDr. Ondřej Bábek, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Petr Sulovský, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Mgr. Monika Mazalová, Ph.D.
Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.
Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.

N1301 Geografie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Geoinformatika, Mezinárodní rozvojová studia, International Development Studies, Regionální geografie, Učitelství geografie pro střední školy

Geoinformatika

Předseda:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
Členové:
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.
Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Mgr. Miroslav Rypka, Ph.D.
Mgr. Pavel Tuček, Ph.D. 
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. – Masarykova univerzita v Brně
Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. – Univerzita Pardubice

Regionální geografie

Předsedové:
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
Členové:
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.        
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D. 
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.

Mezinárodní rozvojová studia

Předsedové:
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Členové:
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. 
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Ing. Vladimír Verner, Ph.D. – Fakulta tropického zemědělství ČZU

International Development Studies

Předsedové:
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Členové:
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
Ing. Vladimír Verner, Ph.D. – Fakulta tropického zemědělství ČZU

International Development Studies (verze IDS-GLODEP)

Předsedové:
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Členové:
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.
Ing. Vladimír Verner, Ph.D. – Fakulta tropického zemědělství ČZU
Prof. PascaleCombes Motel - University of Clermont Auvergne, France
Assoc. Prof. Jean-Francois Brun - University of Clermont Auvergne, France
Assoc. Prof. Maria Sassi - University of Pavia, Italy

Foresight for Environment and Development

Předsedové:
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Členové:
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.

Učitelství geografie pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. 
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc. 
Členové: 
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. 
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. 
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.  
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Pavel Klapka, Ph.D.
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně

N1406 Biochemie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Biochemie, Biotechnologie a genové inženýrství

Biochemie

Předsedové:
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Mgr. David Kopečný, Ph.D.
Mgr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.
Mgr. David Zalabák, Ph.D.
Mgr. Lucie Roubalová
doc. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. RNDr. Jitka Vostálová, PhD. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. RNDr. Daniela Walterová, CSc. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc. – Masarykova univerzita v  Brně

Biotechnologie a genové inženýrství

Předsedové:
prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
doc. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D.
RNDr. Lenka Dzurová, Ph.D.
Ing. Pavel Křenek, Ph.D.
Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.
Mgr. David Kopečný, Ph.D.
Mgr. Martin Mistrík, Ph.D.
Mgr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
Mgr. Olga Šamajová, Dr.
Georgios Komis, Ph.D.

N1407 Chemie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Analytická chemie, Bioanorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Fyzikální chemie, Materiálová chemie, Organická chemie, Učitelství chemie pro střední školy

Analytická chemie

Předsedové:
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
Členové:
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Galuszka, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. Ing. David Milde, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. – Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Michal Roth, CSc. – Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Anorganická chemie

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.

Bioanorganická chemie

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc.
doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

Bioorganická chemie a chemická biologie

Předseda:
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
doc. MUDr. Josef Bartek, CSc.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
Mgr. Barbora Lemrová, Ph.D.
Mgr. Eva Řezníčková, Ph.D.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
PharmDr. Miloš Petřík, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
MUDr. Petr Džubák, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
Mgr. Pavel Kosina, Ph.D. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
Mgr. Radim Nencka, Ph.D. – ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

Fyzikální chemie

Předsedové:
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Galuszka, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.
doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc. – Lékařská fakulta UP v Olomouci
RNDr. Dana Sichertová, Ph.D. – Nemocnice Třebíč

Materiálová chemie

Předsedové:
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
Členové:
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Galuszka, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. 
prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. – Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.
Ing. Roman Gabriel, Ph.D. – TEVA Opava

Organická chemie

Předseda:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
Členové:
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
prof. RNDr. Jan Slouka, CSc.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.                             
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, CSc.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Adam Přibylka, Ph.D.
Ing. Kristýna Bürglová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Jedinák, Ph.D.
Mgr. Barbora Lemrová, Ph.D.
Mgr. Ludmila Slaninová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Učitelství chemie pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, CSc.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D.
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
Mgr. Marek Pavlíček, Ph.D. – Slovanské gymnázium v Olomouci

N1501 Biologie

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Botanika, Experimentální biologie, Experimentální biologie rostlin, Fyziologie rostlin, Hydrobiologie, Molekulární biologie, Zoologie, Učitelství biologie pro střední školy

Botanika

Předsedové:
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
Členové:
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
RNDr. Ĺuboš Majeský, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
prof. RNDr. František Krahulec, CSc. – Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Experimentální biologie

Předsedové:
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
MUDr. et PharmDr. Lenka Bartošíková, PhD.
MUDr. Jan Strojil
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Gucký, Ph.D.
RNDr. Jan Šafář, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Ing. Hana Šimková, CSc.
Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.
Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D.
Mgr. René Lenobel, Ph.D.
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Mgr. Danuše Tarkowská, Ph.D.

Experimentální biologie rostlin / Fyziologie rostlin

Předsedové:
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
doc. Martin Fellner, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D.
Členové:
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D.
Mgr. Karel Doležal, Dr.
Mgr. Jiří Grúz, Ph.D.
Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D.
Mgr. René Lenobel, Ph.D.
Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
Mgr. Danuše Tarkowská, Ph.D.
Mgr. Veronika Turečková, Ph.D.

Hydrobiologie

Předsedové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph. D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Dr.
RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně

Molekulární a buněčná biologie

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
RNDr. Peter Illés, Ph.D.
RNDr. René Lenobel, Ph.D.
RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
Mgr. Iveta Bartoňková, Ph.D.
Mgr. Aneta Grycová, Ph.D.
Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
Mgr. Jan Vrána, Ph.D.
Mgr. Aneta Vrzalová, Ph.D.
RNDr. David Kopecký, Ph.D. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
RNDr. Jan Šafář, Ph.D. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brně
Ing. Hana Šimková, CSc. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Mgr. Jan Bartoš, Ph.D. – Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Zoologie

Předsedové:
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
Členové:
prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. 
doc. Mgr. Vladimír Remeš, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Vagera, CSc.
doc. Mgr. Karel Weidinger, Ph.D
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
RNDr. Vladimír Uvíra, Ph.D.
RNDr. Ivona Uvírová, Ph.D.
RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
Mgr. Petr Adamík, Ph.D.
Mgr. Miloš Krist, Ph.D.
Mgr. Beata Matysioková, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. – Masarykova univerzita v Brně

Učitelství biologie pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předseda: prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. 
Členové: 
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Dr.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Miloslav Kitner, Ph.D.
RNDr. David Kopecký, Ph.D.
RNDr. Ĺuboš Majeský, Ph.D.
RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.
Mgr. et MgA. Radim Hédl, Ph.D.
Mgr. Ondřej Kapuš, Ph.D.
Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
Ing. Jaromír Mikulík, Ph.D.
Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
Mgr. Jana Štěpánková, Ph.D.
RNDr. Olga Vránová, Ph.D. – Pedagogická fakulta UP v Olomouci

N1601 Ekologie a ochrana životního prostředí

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Ochrana a tvorba životního prostředí, Ochrana a tvorba krajiny, Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy

Ochrana a tvorba životního prostředí

Předsedové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. 
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Petr Hekera, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.
RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Ochrana a tvorba krajiny

Předsedové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
Členové:
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.
RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.

Biologie v ochraně životního prostředí pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
Členové: 
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Mgr. Ivan H. Tuf, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
Mgr. Martin Dančák, Ph.D.
Mgr. Jan Losík, Ph.D.

N1701 Fyzika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Digitální a přístrojová optika, Molekulární biofyzika, Nanotechnologie, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Učitelství fyziky pro střední školy

Aplikovaná fyzika

Předsedové:
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.
RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.
RNDr. Milan Vůjtek, Ph.D.
Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
Mgr. Vít Procházka, Ph.D.
doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Ph.D. – MFF UK Praha
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. – VŠB–TU Ostrava
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Biofyzika

Předseda:
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, Ph.D.
doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě

Digitální a přístrojová optika

Předsedové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Ing. RNDr. Jan Podloucký
Dr. Ing. Zdeněk Řehoř

Molekulární biofyzika

Předseda:
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě

Nanotechnologie

Předsedové:
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.
Mgr. Jan Filip, Ph.D.
Mgr. Kateřina Poláková, Ph.D.
Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. – Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.
doc. Mgr. Jana Kukutschová – VŠB–TU Ostrava

Obecná fyzika a matematická fyzika

Předsedové:
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Petr Marek, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. – České vysoké učení technické v Praze

Optika a optoelektronika

Předsedové:
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.
Mgr. Petr Marek, Ph.D.

Učitelství fyziky pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedkyně:
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
Členové: 
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. – Univerzita Karlova v Praze
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. – Masarykova univerzita v Brně

N1801 Informatika

Složení komisí pro státní závěrečné zkoušky ve studijních oborech Informatika, Učitelství informatiky pro střední školy

Aplikovaná informatika

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
Mgr. Jan Konečný, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Informatika

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
Mgr. Jan Konečný, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Učitelství informatiky pro střední školy

(dvouoborové studium)

Předsedové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Dr., DSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.
RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.
Mgr. Jan Konečný, Ph.D.
Mgr. Petr Krajča, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.
Mgr. Petr Osička, Ph.D.
Mgr. Martin Trnečka, Ph.D.
Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

N5345 Specializace ve zdravotnictví

Složení komise pro státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Optometrie

Optometrie

Předseda:
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Členové:
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.
RNDr. František Pluháček, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.
Mgr. Michal Kolář, Ph.D. 
doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. – LF UP a FN Olomouc, oční klinika
MUDr. Barbora Bábková – LF UP a FN Olomouc, oční klinika
MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. – LF UP a FN Olomouc, oční klinika
MUDr. Marta Karhanová – LF UP a FN Olomouc, oční klinika
MUDr. Klára Marešová, Ph.D. – LF UP a FN Olomouc, oční klinika

Společný základ učitelských oborů

Složení komise pro státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie v navazujícím magisterském studiu učitelských kombinací

Předsedkyně:
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
Členové:
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Renata Holubová, Ph.D.
RNDr. Jana Slezáková, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Dr.
Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik
PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. – PdF UP v Olomouci

Platnost od 18. dubna 2018 do 31. ledna 2022