Studium v zahraničí - Stránka 3 z 3

Aktuální nabídky

30. 7. 2018

Modern Polyglots Ltd, founded in Ireland, offers the students the possibility to develop their professional careers as interns in the company. Modern Polyglots was set up in Cork, and as a fast-growing company, it expanded its...

27. 7. 2018

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vám předáváme informaci o vypsání stipendií do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty (se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 8. prosince 2019).  Dokumentace...

27. 7. 2018

Rádi bychom Vás informovali o aktualizaci stipendijní nabídky islandského ministerstva školství, vědy a kultury, které poskytuje každoročně stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské univerzitě (University of Iceland)....

18. 7. 2018

The BEREC Office – EU Agency based in Riga, has launched its Permanent Traineeship Call for the following profiles:   ·         Communication; ·         Programme Management; ·         Human Resources; ·         ICT and...

18. 7. 2018

Milí studenti, nabízíme vám účast v programu studentů - velvyslanců kariéry v EU, jehož cílem je zvýšit mezi studenty UP povědomí o možnostech kariéry v institucích EU.  Vybraný student bude na UP po dobu 1 až 2 let (tj. od...

1. 6. 2018

Nabídka praktické stáže pro studenty Místo stáže: Stonožka/Czech & Slovak School Bristol, Bristol, Velká Británie Informace o organizaci: Stonožka je dobrovolnická organizace registrovaná na Velvyslanectví České republiky v...

28. 5. 2018

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších...

18. 4. 2018

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Kontaktní osoba pro zahraniční mobility studentů

Dana Gronychová
dana.gronychova@upol.cz
+420 585 634 058

Studijní pobyty v rámci Evropy i mimo Evropu, mezinárodní smlouvy, studium v anglickém jazyce, zahraniční vědecko-výzkumné stáže, nostrifikace diplomů, studijní smlouvy (Learning Agreements).

Úřední hodiny:

Pondělí 9.00—11.00 13.30—14.30
Úterý 9.00—11.00 13.30—14.30
Středa 13.30—14.30
Čtvrtek 9.00—11.00 13.30—14.30
Pátek podle domluvy  

Katederní koordinátoři mobilit studentů

Výběrová řízení v programu Erasmus, konzultace a schvalování studijních smluv (Learning Agreements) včetně změn, uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí.

  

Pracoviště Kontaktní osoba e-mail
Katedra algebry a geometrie Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D. vladimir.vanek@upol.cz
Katedra analytické chemie doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D. david.jirovsky@upol.cz
Katedra biofyziky a Centrum regionu Haná – Oddělení biofyziky doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D. dusan.lazar@upol.cz
Katedra biochemie doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. marek.petrivalsky@upol.cz
Katedra botaniky doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. vladan.ondrej@upol.cz
Katedra buněčné biologie a genetiky Mgr. Dana Šafářová, Ph.D. dana.safarova@upol.cz
Katedra ekologie a životního prostředí prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. borivoj.sarapatka@upol.cz
  Mgr. Martin Dančák, Ph.D. martin.dancak@upol.cz
Katedra experimentální fyziky doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D. jiri.pechousek@upol.cz
Katedra fyzikální chemie RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. jana.soukupova@upol.cz
Katedra geografie Mgr. Petr Šimáček, Ph.D. petr.simacek@upol.cz
Katedra geoinformatiky RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. jaroslav.burian@upol.cz
Katedra geologie Ing. Lada Hýlová, Ph.D. lada.hylova@upol.cz
Katedra informatiky Alena Kolovratníková alena.kolovratnikova@upol.cz
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. karel.hron@upol.cz
Katedra optiky – optometrie RNDr. František Pluháček, Ph.D. frantisek.pluhacek@upol.cz
Katedra optiky – všechny ostatní obory prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. zdenek.hradil@upol.cz
Katedra organické chemie RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. lucie.brulikova@upol.cz
Katedra rozvojových a environmentálních studií Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. simona.safarikova@upol.cz
  Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D. miroslav.syrovatka@upol.cz
Katedra zoologie a ornitologická laboratoř prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. stanislav.bures@upol.cz
Laboratoř růstových regulátorů PřF a ÚEB AVČR doc. RNDr. Jitka Frébortová, Ph.D. jitka.frebortova@upol.cz

 

Partnerské instituce

 Aktuální přehled programů a hostitelských institucí spolupracujících s přírodovědeckou fakultou.

Aplikovaná matematika

E BARCELO03 Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A WIEN02 Vienna University of Technology (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
celkem 30 měsíců, 2014/15–2020/21.
E GIRONA02 Universitat De Girona (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
3 studenti, celkem 15 měsíců, 2014/15–2020/21.
I MILANO 16 Universita degli Studi di Milano-Bicoca (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
3 studenti, celkem 15 měsíců, 2014/15–2020/21.
P PORT02 FEP – School of Economics and Management (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
3 studenti, celkem 15 měsíců, 2014/15–2020/21.
B LEUVEN01 KU Leuven, Faculty of Science (koordinátor doc. RNDr. K. Hron, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Biochemie

NL GRONING03 Hanze University Groningen (koordinátor prof. RNDr. I. Frébort, CSc., Ph.D.)
1 student, celkem 5 měsíců, 2014/15–2020/21.
F PARIS77 Agro ParisTech (koordinátor Mgr. D. Kopečný, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
F PARIS011 Iniversizé de Paris-Sud (koordinátor Mgr. D. Kopečný, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2014/15–2020/21.
D HAMBURG01 Hamburk Universität (koordinátor Mgr. D. Kopečný, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
I PADOVA01 Universita degli studi di Padova (koordinátor prof. Mgr. M. Šebela, Dr.)
2 studenti, celkem 8 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK KOSICE02 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích (koordinátor prof. Mgr. M. Šebela, Dr.)
4 studenti, celkem 40 měsíců, 2014/15–2020/21.

Biologie

Botanika

HR OSIJEK01 University of Osijek (koordinátor doc. RNDr. V. Ondřej, Ph.D.)
2 studenti, celkem 5 měsíců, 2017/18–2020/21.
PL KRAKOW01 Jagiellonian University in Kraków (koordinátor doc. RNDr. V. Ondřej, Ph.D.)
3 studenti, celkem 90 měsíců, 2014/15–2020/21.
NL WAGENIN01 Wageningen University (koordinátor doc. RNDr. V. Ondřej, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.

Experimentální biologie

B GENT01 Universiteit Gent (koordinátor prof. RNDr. M. Fellner, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
LT KUNAS02 Kaunas University of Technology (koordinátor dr. A. Žukauskaite, Ph.D.)
4 studenti, celkem 4 měsíce, 2014/15–2020/21.

Zoologie

TR DIYARBA01 Dicle University (koordinátor prof. Ing. S. Bureš, CSc.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Ekologie a ochrana prostředí

E ELCHE01 Universidad Miguel Hernandez de Elche (prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2017/18–2020/21.
Coimbra02 Polytechnic Institute of Coimbra (prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc., doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2016/17–2020/21. 
KZ S.Toraighyrov Pavlodar State University, KZ (koordinátor PřF D. Gronychová)
2 studenti Ph.D., celkem 6 měsíců, 2015/16–2017/18.
SK NITRA01 Univerzita Konštantína Filozófa (prof. Dr. Ing. B. Šarapatka, CSc.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2014/15–2020/21.

Fyzika

Biofyzika

SF Helsinky01 University of Helsinky (koordinátor RNDr. J. Švec, Ph.D.)
1 student, celkem 3 měsíců, 2017/18 – 2020/21.

Experimentální fyzika

TR IMANISA01 Celal Bayar University (koordinátor doc. RNDr. J. Pechoušek, Ph.D.)
1 student, celkem 5 měsíců, 2016/17–2020/21.
SK BRATISL01 Slovenská technická univerzita (koordinátor doc. RNDr. J. Pechoušek, Ph.D.)
4 studenti, celkem 24 měsíců, studijní stáž, 2 studenti, celkem 6 měsíců, pracovní stáž pro akademický rok 2014/15–2020/21.
TR IZMIR02 Ege Univeritesi (koordinátor doc. RNDr. J. Pechoušek, Ph.D.)
2014/15–2020/21.

Optika

PL GLIWICE01 Silesian University of Technology (koordinátor prof. RNDr. Z. Hradil, CSc.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2016/17–2020/21.
E GRANADA01 University of Granada (koordinátor RNDr. F. Pluháček, Ph.D.)
1 student, celkem 9 měsíců, 2016/17–2020/21.
D AALEN01 Hochschule Aalen (koordinátor RNDr. F. Pluháček, Ph.D.)
2014/15–2020/21.
S UMEA01 Umea Univeritet (koordinátor prof. RNDr. Z. Hradil, CSc.)
2014/15–2020/21.
D ERLANGER01, Friedrich-Alexander-Univerität (koordinátor doc. Mgr. R. Filip, Ph.D.)
5 studentů, celkem 25 měsíců, 2014/15–2020/21.

Geografie

Geoinformatika a geografie

E SASTELL01 Universitat Jaume I (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2017/18–2020/21.
PL Krakow02 AGH University of Science and Technology (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, 2017/18–2020/21.
G THESSAL01 Aristotle University of Thessaloniki (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2017/18–2020/21.
N TRONDHE01 Norwegian University of Science (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL WRCLAW01 University of Wroclav (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10, měsíců 2014/15–2020/21.
HU BUDAPES01 Faculty of Informatics (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A WIEN02 University of Vienna (koordinátor RNDr. J. Burian, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Mezinárodní rozvojová studia

PL LODZ 01 Uniwersytet Lodzkieg (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 5 měsíců, 2016/17–2020/21
KZ S.Toraighyrov Pavlodar State University, KZ (koordinátor PřF D. Gronychová)
2 studenti Ph.D., celkem 6 měsíců, 2015/16–2017/18.
UK BRIGHTO02 University of Brighton, UK (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2016/17–2020/21.
N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
4 studenti, celkem 40 měsíců, 2016/17–2020/21.
SF HELSINK01 University of Helsinky (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2016/17–2021/22.
E MALAGA01 Universidad De Malaga (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21
E GRANADA01 Universidad De Granada (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
A WIEN01 Universität Wien (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
E HUELVA01 University of Huelva (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
E MADRID01 Universidad Politécnica De Madrid (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
F POINT – P05 Université des Antilles et de la Guyane (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 24 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL WARSZAW62 IFiA PAN Graduate School for Social Research (koord. Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F GRENOBLE02 Université Pierre Mendes France (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F CLERMON01 Université d´Auvergne (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
5 studentů, celkem 50 měsíců, 2014/15–2020/21.
DK RISSKOV06 VIA University College (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
B ANTWERP01 Universiteit Antwerpen (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 24 měsíců 2014/15–2020/21.
B GENT01 Universiteit Gent (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SF HELSINK01 University of Helsinky (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2016.
S MALMO01 Malmö University (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2016/17.
N OSLO01 University of Oslo (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
3 studenti, celkem 18 měsíců, 2014/15–2020/21.
NL UTRECHT01 Utrecht University (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2018/19.
TR ISTANBU13 Fatih Üniversitesi (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
B-BRUXEL04 Universite Libre de Bruxelles (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 6 měsíců, 2014/15–2020/21.
FR NOUMEA03 Université de la Nouvelle-Calédonie (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F MONTPEL 01 Université Montpellier 1 (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
E ALICANT01 Universidad de Alicante (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
ES LASPAL 01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (koordinátor Mgr. S. Šafaříková, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
UK MANCHES01 University of Manchester (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
1 student, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21
I TORINO01 University of Turin (koordinátor Mgr. M. Syrovátka, Ph.D.)
4 studenti, celkem 36 měsíců, 2015–2021

Regionální geografie

PL LODZ01 University of Lodz (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
3 studenti, celkem 18 měsíců, 2017/18–2020/21.
B SOFI01 Sofijski universitet "Sv. Kliment Ohridski" (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
ET TARTU01  Tartu Ülikool (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
F CLERMON02 Université Blaise Pascal (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 8 měsíců, 2014/15–2020/21.
HR ZADAR01 Sveučilište u Zadru (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
D CHEMNIT01  Technische Universität (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL KRAKOW01 Uniwersytet Jagielloński (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
PL POZNAN01 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A KLAGENF01 Alpen-Adria Universität (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A GRAZ01 Karl-Franzens-Universität (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
RO BUCURESTI01 Universitatea din Bucureşti (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK BRAT Univerzita Komenského v Bratislavě (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK PRESOV01 Prešovská univerzita v Prešově (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SI LJUBLJA01 Univerza v Ljubljani (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 12 měsíců, 2014/15–2020/21.
SI MARIBOR01 Univerza v Mariboru (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
3 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
E KATAL Universitat de Girona (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
SF FALUN01 Högskolan Dalarna (koordinátor Mgr. P. Šimáček, Ph.D.)
3 studenti, celkem 30 měsíců, 2014/15–2020/21. 

Geologie

SI LJUBLJA01 Univerza v Ljublani, Lublaň (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2014/15–2020/21.
F TOURS01, Univeristé Francois Rabelais–Tours (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 20 měsíců, 2015/16–2017/18.
E BARCELO02 Facultat De Filosofia, Barcelona (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
B LIEGE01 Univerity of Liege (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.
A GRAZ01 University of Graz (koordinátor Ing. L. Hýlová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 10 měsíců, 2014/15–2020/21.

Chemie

Analytická chemie

F PARIS063 École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (koordinátor RNDr. J. Skopalová, Ph.D.)
2 studenti, celkem 6 měsíců, 2015/16–2020/21.
A WIEN01 Universität Wien (koordinátor prof. RNDr. K. Lemr, Ph.D.)
1 student, celkem 5 měsíců, 2014/15–2020/21.

Fyzikální chemie

F LIMOGES01 Université de Limoges (koordinátor prof. RNDr. M. Otyepka, Ph.D.)
2014/15–2020/21.
UK BIRMING02 University of Birmingham (koordinátor prof. Ing. L. Lapčík, CSc.)
2014/15–2020/21.

Organická chemie

DK ODENSE01 University of Southern Denmark (koordinátor RNDr. L. Brulíková, Ph.D.)
2014/15–2020/21.

Matematika

G PATRA01 University of  Patras (koordinátor Mgr. V. Vaněk, Ph.D.)
4 studenti, celkem 24 měsíců, 2014/15–2020/21.
SK KOSICE Pavol Jozef Šafárik University in Košice
(koordinátor Mgr. V. Vaněk, Ph.D.)
4 studenti, celkem 4 měsíce, 2014/15–2020/21.

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období let 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání.

Podmínky pro účast studenta v programu Erasmus+

Mezi fakultou a partnerskou institucí musí být uzavřena bilaterální smlouva ERASMUS+.

Musí být studentem zapsaným do akreditovaného studijního programu na PřF (bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program).

Musí mít řádně ukončen minimálně první ročník bakalářského studia.

Délka studijního pobytu bude minimálně 3 měsíce, maximálně 12 měsíců - vždy v rámci jednoho akademického roku.

Součet všech studijních pobytů Erasmus+ a praktických stáží Erasmus+ v dané úrovni studia nepřesáhne 12 měsíců.

Po celou dobu plánovaného pobytu musí být studentem PřF UP (před výjezdem do zahraničí nebo během studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit).

Student si musí zjistit, jak je program na fakultě organizován. Nejlépe je kontaktovat referentku pro zahraniční vztahy na PřF nebo koordinátora dané katedry.

Student se musí informovat na katedře, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení. Termín stanovuje katedra. Většinou se výběrová řízení na katedrách stanovují na začátek měsíce února.

Student si musí zjistit důsledky studia v zahraničí pro jeho studium na PřF (uznání absolvovaných předmětů v zahraničí).

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus: Student získává 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.

Před výjezdem musí student na Portále vyplnit předměty, které bude v zahraničí absolvovat. V Portále – Moje studium – STAG jiné – ECTS výjezdy.

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou v účastnické smlouvě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory.

Tento výpis výsledků předloží koordinátorovi na dané katedře a ten mu předměty ze zahraničí uzná za předměty, které by si zapsal na semestr nebo na celý akademický rok.

Během studijního pobytu Erasmus+ je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr studia (doporučuje se 20–30 kreditů). PřF má platnou směrnici děkana pro uznání studia ze zahraničí.

Bilaterální smlouva

ERASMUS+ PROGRAMME,  Inter-institutional agreement between programme countries

(předvyplněný dokument – bilaterální smlouva)

Další informace

Další informace, které by se vám mohly hodit, pokud uvažujete o studiu v zahraničí.