AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | leden 2023

Akademická informační agentura, DZS
Pátek 6. leden 2023, 8:51

Podívejte se na videozáznam z webináře k česko-francouzským stipendiím Barrande    

Francouzský institut v Praze opět po roce uspořádal dva webináře věnované výzkumným stipendiím, které Česká republika a Francie společně nabízejí od roku 2020 pod názvem Barrandův stipendijní program. Oba webináře můžete shlédnout z videozáznamu. Cílovou skupinou byli čeští a francouzští studenti DSP, kterým program umožňuje financování výzkumného pobytu ve Francii nebo ČR pod vedením zahraničního školitele, a to buď v délce 1 až 3 měsíce (výzkumná stáž), nebo až na 3 roky (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).

Lhůta pro podání přihlášek končí už 12. února. Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz. Detail nabídky naleznete na stránce programu.  

 

Německo, BTHA – letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Přihlášky se podávají přímo přes stránky BTHA. Bližší informace naleznete na stránkách BTHA.

Termín pro podání přihlášek: 29. března

 

Německo, DAAD – pobyty pro studenty a pedagogy

Německá akademická výměnná služba (DAAD) aktuálně obnovila udělování stipendií, která byla pozastavena v minulém akademickém roce. Opět je možné ucházet se o stipendia pro:

· Krátké výzkumné pobyty pro doktorandy a vědce v délce 1 až 6 měsíců

· Výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce

· Pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění

· Nová pozvání pro bývalé stipendisty

Žádosti o stipendia se podávají elektronicky přes stránky DAAD, pouze doporučující dopisy se posílají v originále poštou na adresu DAAD Information Point Praha.

Stručné přehledy těchto stipendijních nabídek jsou k dispozici ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace a instrukce k podání žádostí naleznete u jednotlivých druhů stipendií na stránkách DAAD (viz uvedené odkazy).

Termín pro podání přihlášek: 16. ledna

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Řecko

Řecko přijme 6 akademických pracovníků českých VŠ na studijní či výzkumné pobyty v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2023. Další informace najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 12. ledna  

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Lotyšsko

Lotyšské Ministerstvo školství a vědy nabízí VŠ studentům a učitelům 2 stipendijní místa na letních školách na dobu 1 měsíce. Kurzy jsou oborově zaměřené a probíhají v angličtině. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 31. ledna

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Rumunsko

Studenti a učitelé VŠ mohou obsadit až čtyři místa na letních jazykových školách v Rumunsku obvykle pořádaných univerzitami ve městech Krajova, Konstanca, Jasy a Temešvár. Délka pobytu je 1 měsíc. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 31. ledna

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Polsko

Polsko nabízí účast na letních kurzech polského jazyka a kultury v délce 3 týdnů. Přihlásit se mohou studenti polonistiky nebo středoevropských studií orientovaných na Polsko, případně akademičtí pracovníci ze zmíněných oborů. K dispozici je 12 míst. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 16. února

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Polsko

Akademičtí pracovníci a VŠ studenti (BSP, MSP, DSP) mohou využít možnosti studijních a výzkumných pobytů v Polsku. Délka pobytů je pro akademické pracovníky 1 až 5 měsíců a pro studenty 2 až 10 měsíců. Podmínky stipendia pro akademické pracovníky a pro studenty VŠ naleznete v detailu nabídek. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 16. února

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Slovensko

Slovenské Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu nabízí stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP v délce 3 až 10 měsíců a přednáškové a výzkumné pobyty pro učitele VŠ a akademické pracovníky v maximální délce 2 týdny. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 17. února

 

Akce

Zúčastněte se informačního webináře o bilaterálních a multilaterálních programech

Chcete mít aktuality z našich programů z první ruky?  Pak si nenechte ujít pravidelný informační seminář, který  pracovníkům zahraničních oddělení, oddělení vědy a výzkumu a akademickým pracovníkům představí nabídku stipendií a projektů mezinárodní spolupráce v programech AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Fondy EHP a Akademické informační agentury (AIA).

Seminář  se  uskuteční  9. února online na platformě MS Teams. Registrační formulář vyplňte nejpozději jeden den před konáním akce. Bližší informace programu jsou zveřejněny v detailu události.  

 

Podívejte se na videozáznam z webináře k česko-francouzským stipendiím Barrande    

Francouzský institut v Praze opět po roce uspořádal dva webináře věnované výzkumným stipendiím, které Česká republika a Francie společně nabízejí od roku 2020 pod názvem Barrandův stipendijní program. Oba webináře můžete shlédnout z videozáznamu. Cílovou skupinou byli čeští a francouzští studenti DSP, kterým program umožňuje financování výzkumného pobytu ve Francii nebo ČR pod vedením zahraničního školitele, a to buď v délce 1 až 3 měsíce (výzkumná stáž), nebo až na 3 roky (doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle).

Lhůta pro podání přihlášek končí už 12. února. Žádosti přijímá AIA elektronicky na aia@dzs.cz. Detail nabídky naleznete na stránce programu.  

 

Stipendia

Německo, BTHA – letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Přihlášky se podávají přímo přes stránky BTHA. Bližší informace naleznete na stránkách BTHA.

Termín pro podání přihlášek: 29. března

 

Německo, DAAD – pobyty pro studenty a pedagogy

Německá akademická výměnná služba (DAAD) aktuálně obnovila udělování stipendií, která byla pozastavena v minulém akademickém roce. Opět je možné ucházet se o stipendia pro:

· Krátké výzkumné pobyty pro doktorandy a vědce v délce 1 až 6 měsíců

· Výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce

· Pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění

· Nová pozvání pro bývalé stipendisty

Žádosti o stipendia se podávají elektronicky přes stránky DAAD, pouze doporučující dopisy se posílají v originále poštou na adresu DAAD Information Point Praha.

Stručné přehledy těchto stipendijních nabídek jsou k dispozici ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace a instrukce k podání žádostí naleznete u jednotlivých druhů stipendií na stránkách DAAD (viz uvedené odkazy).

Termín pro podání přihlášek: 16. ledna

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Řecko

Řecko přijme 6 akademických pracovníků českých VŠ na studijní či výzkumné pobyty v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2023. Další informace najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 12. ledna  

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Lotyšsko

Lotyšské Ministerstvo školství a vědy nabízí VŠ studentům a učitelům 2 stipendijní místa na letních školách na dobu 1 měsíce. Kurzy jsou oborově zaměřené a probíhají v angličtině. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 31. ledna

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Rumunsko

Studenti a učitelé VŠ mohou obsadit až čtyři místa na letních jazykových školách v Rumunsku obvykle pořádaných univerzitami ve městech Krajova, Konstanca, Jasy a Temešvár. Délka pobytu je 1 měsíc. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 31. ledna

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Polsko

Polsko nabízí účast na letních kurzech polského jazyka a kultury v délce 3 týdnů. Přihlásit se mohou studenti polonistiky nebo středoevropských studií orientovaných na Polsko, případně akademičtí pracovníci ze zmíněných oborů. K dispozici je 12 míst. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 16. února

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Polsko

Akademičtí pracovníci a VŠ studenti (BSP, MSP, DSP) mohou využít možnosti studijních a výzkumných pobytů v Polsku. Délka pobytů je pro akademické pracovníky 1 až 5 měsíců a pro studenty 2 až 10 měsíců. Podmínky stipendia pro akademické pracovníky a pro studenty VŠ naleznete v detailu nabídek. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 16. února

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Slovensko

Slovenské Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu nabízí stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP v délce 3 až 10 měsíců a přednáškové a výzkumné pobyty pro učitele VŠ a akademické pracovníky v maximální délce 2 týdny. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 17. února

 

Stipendijní program tchajwanské vlády pro výzkum v odvětví polovodičů a vyspělých technologií

Tchajwanské firmy patří mezi největší výrobce polovodičů na světě a v tomto odvětví pracují na Tchaj-wanu desetitisíce vysoce kvalifikovaných odborníků. Tchajwanská vláda nyní nabízí stipendia pro magisterské studenty a doktorandy s možností absolvovat celé studium v oblasti polovodičů na jedné z pěti prestižních tchajwanských univerzit, které nabízejí technologické know-how na světové úrovni. Po návratu do ČR je může čekat skvělé uplatnění v nově budovaném výzkumném a vývojovém centru pro polovodiče či v jedné z firem, které působí v čipovém „supply chainu“.

Aktuální informace k podmínkám tohoto stipendia sledujte v našem vyhledávači stipendií.

 

Stipendia pro asistenty výuky ČJ na školách v Sasku (SRN) 

MŠMT ČR ve spolupráci se Saským státním ministerstvem kultu nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku. Nabídka je určena pro studenty s minimálně úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce května 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.

Termín pro podání přihlášek na MŠMT ČR do 31. března

 

Robitschek Scholarship: studium na University of Nebraska 

University of Nebraska v Lincolnu nabízí stipendia určená talentovaným českým a slovenským studentům, která jim umožní strávit až dva semestry studia v zámoří. O přijetí rozhoduje výsledek výběrového řízení, v němž uchazeč prokáže potřebnou úroveň znalosti angličtiny, akademické předpoklady, zkušenost s vedením týmů a cílevědomost pokračovat v akademické či profesní kariéře v České republice. Zájemci si prostudují kritéria výběrového řízení na webu univerzity. Finalisté budou pozváni k online pohovoru v druhé polovině března.

Termín pro podání žádosti: 1. března

 

AMEXCID (Mexiko): stipendijní pobyty pro lékařské obory

Mexická vládní organizace AMEXCID nabízí stipendia pro:

· pobyty v délce do 24 měsíců pro lékařské obory

· pobyty v délce do 36 měsíců pro dílčí lékařské specializace

Podrobné informace o stipendijní nabídce naleznete na stránkách organizace AMEXCID a v jejich aktuální brožuře na rok 2023. Přihlášky se podávají online přes portál SIGCA. Přehled nabídky je zveřejněn ve vyhledávači stipendií AIA. Přednost mají uchazeči, kteří již pobývají v Mexiku.

Termín pro podání přihlášek: 30. března. Úspěšní uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení informováni mezi 17. a 24. dubnem 2023.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)