Akce, brožury

Brožury

Průvodce pro zájemce o studium

Průvodce pro zájemce o studium Jak na Přírodu (pdf) je poutavým materiálem určeným právě zájemcům o studium. Tento propagační materiál s infografikou byl vytvořen naším studentem, z velké části je výsledkem jeho diplomové práce.

Všeobecná informační brožura o přírodovědecké fakultě

Poslední aktualizace této brožury o Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vznikla v roce 2021. Najdete v ní základní údaje o fakultě, jejich zaměstnanacích a studentech, možnostech studia, pedagogické a vědecké činnosti i popularizačních aktivitách.
pdf

Všeobecná brožura o Univerzitě Palackého

Aktuální verze materiálu o Univerzitě Palackého v Olomouci vznikla v roce 2020. Najdete v ní základní údaje o univerzitě a jejích součástech. Samostatná dvoustrana je věnována naší přírodovědecké fakultě.
pdf

Brožura k technickým údajům o budově přírodovědecké fakulty

Tento atraktivní materiál vznikl pro návštěvníky a zájemce o technické údaje i další zajímavosti hlavní budovy přírodovědecké fakulty a jejího nejbližšího venkovního prostranství nacházejího se v lokalitě Envelopa. Vydán byl v roce 2021.
pdf

Informační brožura o Pevnosti poznání

Pevnost poznání byla otevřena v rámci přírodovědecké fakulty v roce 2015. Toto interaktivní muzeum vědy nabízí školní programy, vědecké kroužky, letní vědecké tábory a v každém semestru dětskou univerzitu. Poskytuje prostor i pro vyžití seniorů a je také místem pořádání významných popularizačních akcí pro širokou veřejnost. Za správnost informací a obsah brožury odpovídá Pevnost poznání.
pdf

Termíny plánovaných akcí

Připravili jsme pro vás přehled termínů akcí, které Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého připravuje pro školy a veřejnost:

Týden vysokoškolákem na Přírodě

2.–6. října 2023

Noc vědců

6. října 2023

Zlatá promoce

13. října 2023

Setkání ředitelů a garantů fakultních škol

31. října 2023 (došlo ke změně, původně se akce měla konat 21. září 2023)

Den otevřených dveří

1. prosince 2023 a 27. ledna 2024

Ples Přírodovědecké fakulty UP

pro rok 2024 v přípravě

Okno do praxe

9. dubna 2024

Olomoucká muzejní noc

pro rok 2024 v přípravě

Přírodovědný jarmark
(dříve Veletrh vědy a výzkumu)

21. června 2024

Dny evropského dědictví

pro rok 2024 v přípravě

Stříbrná promoce

14. září 2024

Noc vědců

K celoevropské akci, kterou pořádá Evropská komise s cílem popularizovat vědu, se přírodovědecká fakulta připojuje každoročně. Program nabízí i interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání či Botanická zahrada. Návštěvníci mohou nahlédnout do laboratoří či učeben, kam se běžně nedostanou. Vyzkouší si různé pokusy či aktivity. Další ročník Noci vědců se uskuteční 6. října 2023. Více informací a přehled aktivit najdete na www.nocvedcu.cz

Olomoucká muzejní noc

Přírodovědecká fakulta se k Olomoucké muzejní noci každoročně připojuje. Široké veřejnosti nabízí komentované prohlídky budov, jejich pracovišť včetně laboratoří a zpřístupnění sbírek. V programu zájemci najdou také ukázky vybraných pokusů či práce s přístroji. Tradičně bude možné navštívit i vyhlídkové terasy.

Akce se v prostorách fakulty uskuteční 19. května 2023 v čase 18:00–21:00. Pro děti budou připraveny drobné odměny.


PROGRAM:

změna programu vyhrazena

Kriticky ohrožené jevy našich nářečí (výstava)
18:00–21:00 | 17. listopadu 12

Rozumíte řeči svých prarodičů, přátel a známých z jiných koutů naší země, mluví-li nářečím? Rozumějí oni vám? Zajímá vás, jak odlišná jsou naše nářečí? Chcete se dozvědět více o řeči svého regionu? Multimediální výstava s mapami vám odhalí rozdíly mezi nářečími českého jazyka. Výstava představuje výzkum nářečních jevů a zpřístupňuje jazykové dědictví veřejnosti. Čelné místo mezi exponáty zaujímají mapy, a to nejen mapy nejohroženějších nářečních jevů, ale i jevů stále živých. Zobrazují, jak se mění jazyk v závislosti na prostorové rozmístění. Výstavu doplňují zajímavé infografické panely, které informují o průběhu a zpracování dialektologického mapování přímo v terénu.

Cesta kolem světa za jednu noc
18:00–21:00 | 17. listopadu 12

Program zaměřený na planetu Zemi a její noční podobu. Na návštěvníky budou čekat kvízy zaměřené na poznávání nočních kontinentů a světových metropolí v noci. Dozví se také o environmentálních a rozvojových souvislostech spotřeby elektřiny. Součástí programu bude velká nafukovací planeta Země, u které se mohou návštěvníci také vyfotit.

Historie UP v kvízových otázkách | Historical Quiz about Palacky University
18:00 | 17. listopadu 12

Otestujte své znalosti z historie naší univerzity. Do you know the history of our university? Test your knowledge and find out.

Komentované prohlídky katedry geologie a jejích sbírek
18:00, 19:00, 20:00 | 17. listopadu 12

Baví vás geologie, mineralogie či paleontologie? Rádi pozorujete neživou přírodu kolem sebe? Nebo vás jen zajímá, jak velká je lebka Tyranosaura? Ať tak, či onak, velmi rádi vás uvítáme na katedře geologie. Nabízíme komentované prohlídky nejen našich mineralogických, petrologických a paleontologických sbírek, ale také prohlídku vybavení katedry a jednoduché geologicky zaměřené aktivity pro děti i dospělé.

Exkurze a pokusy na katedře organické chemie
18:00, 19:00, 20:00 | 17. listopadu 12

Návštěvníci budou mít prostor nahlédnout na katedru organické chemie. Pro všechny zájemce o chemii budou připraveny komentované prohlídky a řada zajímavých pokusů.

Optická galerie aneb Umělecké experimenty se světlem
18:00–21:00 | 17. listopadu 12

Katedra optiky nabízí návštěvníkům interaktivní galerii optických experimentů. K vidění budou 3D hologramy, obrazy vytvořené difrakčními mřížkami a optické klamy. Ukážeme si také, jak může být polarizace světla využita při tvorbě fascinujících barevných uměleckých děl. Přijďte se přesvědčit o úzkém propojení moderní vědy a umění na vlastní oči.

Vesmírná galerie
18:00–21:00 | 17. listopadu 12

V na terase přírodovědecké fakulty bude připravena vesmírná výstava. Přijďte a nenechte si ujít krásy noční oblohy. S připravenými dalekohledy se s námi ponoříte do hlubin vesmíru, při troše štěstí budeme pozorovat barevné mlhoviny, zářící hvězdokupy, galaxie a další vesmírné objekty. Připraven bude i doprovodný program pro nejmladší účastníky.

Chemické zajímavosti
18:00–21:00 | 17. listopadu 12

Studenti katedry analytické chemie návštěvníkům nabídnou řadu pokusů přímo v chemických laboratořích. Přijďte se podívat a zjistíte, že chemie nás provází každodenním životem.

Exkurze v botanickém skleníku a prohlídka herbářů
18:00, 19:00, 20:00 | sraz u vchodu do areálu PřF UP Šlechtitelů 27 (poblíž zastávky MHD Šlechtitelů)

Návštěvníci katedry botaniky se mohou těšit na komentovanou prohlídku herbária včetně ukázky herbářových položek a přiblížení jejich přípravy. Budou seznámeni s různými postupy preparace, konzervace a postupy dlouhodobého uchovávání rostlinného materiálu. Prohlédnou si herbářové doklady nových druhů rostlin, které popsali pracovníci z katedry. Uvidí exotické rostliny z ostrova Borneo konzervované v ethanolu. Ze sbírky plodů a šištic si budou moci potěžkat nejtěžší šištici na světě borovice Coulterovi nebo prohlédnout nejdelší šištici borovice Lambertovi. Prohlídka bude doplněna návštěvou sbírek živých rostlin (tropické rostliny, sukulenty) ve skleníku katedry botaniky se zaměřením na masožravé rostliny, jejich zdejší i tropické zástupce, na strategii výživy a mechanismus lapacích pastí.

Po stopách ekologie a ochrany životního prostředí
18:00, 19:00, 20:00 | sraz u vchodu do areálu PřF UP Šlechtitelů 27 (poblíž zastávky MHD Šlechtitelů)

Apokalyptické představy daly námět mnoha knihám a filmům. Budoucnost je nejistá. Může nám příroda podat pomocnou ruku nebo již čas vypršel a my překročili hranici, odkud není návratu? Co to znamená žít na ekologický dluh? Jak můžeme bojovat např. s nedostatkem vody? V rámci akce je pro vás na katedře ekologie a životního prostředí připravena prohlídka Ekozookoutku, kde vám zkusíme objasnit, čím se zabýváme a co aktuálně zkoumáme.

Komentované prohlídky katedry zoologie a jejich sbírek
18:00, 19:00, 20:00 | sraz u vchodu do budovy 17. listopadu 50

Přijďte si prohlédnout prostory a sbírky katedry zoologie, kde na vás čeká přehled preparátů místních druhů ptáků a ryb, lebky savců, anatomické exponáty člověka a množství exotického hmyzu, korálů či měkkýšů. Prohlédnout si také můžete velké mořské akvárium a jeho obyvatele.

Běh s Klokanem

Běh s Klokanem propaguje přírodovědné obory formou sportovních aktivit. Přírodovědecká fakulta při jeho organizaci spolupracuje s olomouckou Jednotou českých matematiků a fyziků. Účastníci závodí nejen v přespolním běhu, ale i skákání v pytlích a skládání hlavolamů.

www.matematickyklokan.net

Přírodovědný klokan

Soutěž pro žáky základní a studenty středních škol. Přírodní vědy se propagují formou „multiple-choise“ soutěže, která je zařazena do soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství. Garantuje ji katedra algebry a geometrie přírodovědecké fakulty. Soutěžní otázky se týkají matematiky, fyziky, biologie, vědy a techniky, chemie, ale i historie a lingvistiky.

www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

Den fascinace rostlinami

Mezinárodní akce zaměřená na popularizaci rostlinné biologie se koná v Botanické zahradě přírodovědecké fakulty. Na programu jsou výstavy, workshopy, určování rostlin a komentované prohlídky.

www.garden.upol.cz

Studentský spolek UP Crowd

Nabídka přednášek, výukových programů a minikonferencí

Za správnost informací a obsah brožury odpovídá UP Crowd.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)